LÆS VORES BLOG - KÅRET TIL DANMARKS BEDSTE LEDELSESBLOG

TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivselsledelse fremmer gode præstationer

Egentlig er det indlysende. Det øger en medarbejders præstation at blive set, hørt og forstået af en leder, der udviser nærvær og interesse. Så hvorfor er det svært for mange ledere at anerkende medarbejderne på en hensigtsmæssig måde?

Ledere skal også fokusere på trivsel

Det kan blandt andet skyldes ledernes fokus og stræben efter at nå de forretningsmæssige mål fra den øverste ledelse. Selv om det indlysende er et vigtigt fokusområde, bliver man nødt til som leder samtidig at fokusere på medarbejdernes trivsel.

Ellers er der stor risiko for, at målene slet ikke kan indfries. Dette kalder vi for leadership. 

Den svære samtale

Er der mistrivsels-/stresstegn eller et højt sygefravær hos en medarbejder, kan det være tegn på dårlig trivsel. Her er det afgørende, at man som leder formår at handle og tage en åben, ærlig og fremadrettet dialog med sin medarbejder.

Selv om det hører med til lederjobbet, kan denne personlige samtale være vanskelig at tage hul på for mange ledere og være svær at omsætte til konkret og optimal handling.

Egen trivsel som leder

Vi tilbyder et forløb, som vi kalder ’Ledelse og trivsel’, der både klæder lederne på til at tage disse samtaler om mistrivsel samt at se tegn på og agere i de situationer, hvor en medarbejder mistrives.

Forløbet underviser lederen i trivselsledelse og giver lederen en konstruktiv metode til at genoprette trivslen. Der er desuden fokus på lederens egen trivsel og ansvar som rollemodel over for sine medarbejdere.

’Ledelse og trivsel’ foregår på hold over to seminardage med en måneds mellemrum samt to individuelle sparringssamtaler med en professionel coach.

Trivselsledelse fremmer de gode præstationer

Medarbejdere, der oplever dårlig trivsel på arbejdspladsen, præsterer ikke nær så godt som de medarbejdere, der oplever en dagligdag med god trivsel på arbejdspladsen. Medarbejdertrivsel er en af de ting, et undervisningsforløb i trivselsledelse giver en forståelse for og redskaber til at tage hånd om. 

Trivsel på arbejdspladsen består blandt andet af, at medarbejderne oplever et dagligt nærvær og interesse fra deres leder. Det åbner for for dialog og samarbejde om de problemstillinger, der måtte være på arbejdspladsen.

Også klare rammer og tydelige mål er af stor betydning for medarbejdernes trivsel. Medarbejdere, der har forståelse for virksomhedens målsætning og føler, at de er involverede i at opfylde den, oplever et markant bedre psykisk arbejdsmiljø. 

Book et møde

Vores rådgivere og fagspecialister står klar til en uforpligtende snak. Udfyld formularen eller ring direkte til os på 82 10 00 20.

Kontakt mig

Udfyld felterne, så kontakter vi dig