Hent e-bogen: Sådan udvikler I psykologisk tryghed

UDVIKLING | TRIVSEL | MOTIVATIOn Fastholdelse af medarbejdere

Har I en fastholdelsesstrategi?

Udvikling og fastholdelse af medarbejdere er blandt de vigtigste ledelsesopgaver. I takt med at store generationer går på pension – og mindre generationer kommer ud på arbejdsmarkedet – bliver der rift om de dygtige medarbejdere. Det kan blive dyrt at miste en medarbejder - og svært at erstatte vigtige kompetencer og erfaring.

AS3 kan være jeres:

 • strategiske sparringspartner inden for fastholdelse.
 • facilitator af workshops, webinarer og seminarer. 
 • underviser på leder- og medarbejderudviklingsforløb.
 • personlige coach for ledere og medarbejdere.
 • leverandør af systemer til trivselsmåling og online coaching.

Derfor skifter vi job

 • Dårlig ledelse
 • Ønske om faglig eller personlig udvikling
 • Mangelfuld onboarding
 • Dårlig trivsel
 • Manglende motivation

Vil I fastholde nøglemedarbejdere, er det hér, I skal sætte ind.

Det handler om at skabe et attraktivt bytteforhold, så medarbejderne føler sig sete og værdsatte. Lisbeth Bygsø-Petersen, direktør Trivsel & Coaching

Medarbejdere forlader ledere, ikke virksomheder

Dårlig ledelse er den primære årsag til, at mange danskere vælger at skifte en arbejdsgiver ud med en anden. Vil I fastholde dygtige medarbejdere, skal jeres ledere fremme trivsel, motivation og high performance gennem tydelig og tillidsskabende personaleledelse.

skifter job pga. dårligt ledelse.

Se AS3 Jobsurvey 2021

Ledelsesudvikling

Vi styrker lederskabet på tværs af organisationen med fælles workshops og webinarer for ledergruppen og supplerer med individuel ledercoaching og personlighedstest, når det giver mening at understøtte den enkeltes leders egen udvikling.

Vi sammensætter det optimale forløb for netop jeres ledere - sammen. Vi lytter aktivt til jeres behov, så vi er sikre på, at udbyttet matcher forventningerne.

LÆS OM LEDERUDVIKLING MED as3

Medarbejdere, som udvikler sig, bliver længere i jobbet

Jeres dygtige medarbejdere skal føle et tilhørsforhold til arbejdspladsen. De skal mærke, at de får noget særligt ud af at være i lige præcis jeres virksomhed – frem for en hvilken som helst anden. Og de skal opleve, at de får mulighed for at udvikle og udfolde deres fulde potentiale.

Coaching øger performance

Tilbyd nøglemedarbejdere faglig og personlig udvikling gennem målrettet erhvervscoaching. Det giver jer mulighed for at koble organisationens strategiske mål med den enkelte medarbejders ønske om udvikling.

Coaching giver synlig effekt, når I vil identificere styrker og udvikle kompetencer, øge motivation og engagement eller forbedre samarbejdet mellem team og leder.

skifter job på grund af ønske om personlig og faglig udvikling.

Se AS3 Jobsurvey 2021

Medarbejdere, som trives, performer bedre

Er jeres medarbejdere glade og motiverede, når de går på arbejde? Tager de initiativ og udviser ejerskab? Og finder de deres arbejde meningsfuldt? Arbejdsglæde, motivation og engagement har stor betydning for, hvordan en medarbejder performer - og for hvor længe, de vælger at blive i jobbet.

Opbyg en stærk trivselskultur

Brug os som sparringspartner, så I sikrer det rigtige setup for trivsel, motivation og performance. Vi samarbejder med både små og store organisationer og ved, hvad der virker.

SÅDAN KAN VI SAMARBEJDE

Mål trivslen hyppigt

Kender I trivslen hos jeres medarbejdere? Få en datadreven tilgang til trivsel og et reelt billede af, hvor I skal sætte ind for at forbedre medarbejdernes trivsel, arbejdsglæde og performance.

Sådan fungerer evi trivselsmåling

Seminarer, workshops og webinarer

Forandringshåndtering, arbejdsglæde, stressforebyggelse, feedback og motivation er eksempler på temaer, vores rådgivere og erhvervspsykologer underviser inden for. Vi skræddersyer undervisningen, så den matcher jeres behov – og hjælper også gerne med implementering af nye tiltag i organisationen efterfølgende.

FASTHOLDELSE AF SENIORER

Senkarriereforløb fastholder de ældste medarbejdere i jobbet

Har I seniormedarbejdere, som I gerne vil fastholde i jobbet længst muligt? Sikre god overlevering af viden og særlige kompetencer? Eller finde den bedst mulige tid for tilbagetrækning – der giver mening for begge parter? Så bør I overveje, hvordan I griber senkarriere an i jeres organisation.

LÆS OM SENKARRIEREFORLØB med as3

Kontakt os

Vil du høre mere om, hvordan vi hjælper med fastholdelse af medarbejdere? Udfyld formularen eller ring på 82 10 00 20 for en uforpligtende snak.

Om AS3 Transition

 • Vores kernekompetence er jobmæssige forandringer
 • Vi rådgiver årligt 10.000 executives, ledere og medarbejdere
 • 650 af de 1.000 største, danske virksomheder er kunder hos os