Hent e-bogen: Sådan udvikler I psykologisk tryghed

strategi, lederuddannelse og individuelle medarbejderforløb Senkarriere - en værdifuld indsats

Er I klar til dialogen med jeres seniormedarbejdere?

At arbejde målrettet med senkarriere giver stor værdi til både medarbejder og organisation. Men mange HR-afdelinger og ledere mangler en klar strategi for medarbejdere, der er i den sidste del af deres arbejdsliv. Hvem skal fx tage initiativet til en samtale om senkarriere? Og hvilken alder skal medarbejderen have?

Har I seniormedarbejdere, hvor I gerne vil fastholde dem i jobbet længst muligt? Sikre god overlevering af viden og særlige kompetencer? Eller finde den bedst mulige tid for tilbagetrækning – der giver mening for begge parter? Så bør I overveje, hvordan I griber senkarriere an i jeres organisation.

Fordele ved fokus på senkarriere

Vellykket planlægning af medarbejderes senkarriere og trivsel er et udtryk for ansvarlig ledelse - og kan samtidig være en god forretning. En klar strategi for senkarriere mindsker usikkerheden og har mange fordele for både seniormedarbejderen og organisationen:

  • Fælles planlægning af tilbagetrækning på rette tid - så medarbejderen ikke pludselig stopper med kort varsel
  • Stabil produktivitet via grundig overlevering af opgaver og viden, så værdifulde kompetencer ikke går tabt
  • Økonomisk besparelse ved at fastholde de dygtigste seniorer i en tid med mangel på arbejdskraft
  • Ligeværdigt samarbejde og respekt for medarbejderen, der måske har været ansat i organisationen i mange år
  • CSR med et klart signal om, at I tager samfundsmæssigt ansvar i en tid med markant flere seniorer på arbejdsmarkedet
  • Employer branding styrkes med attraktive initiativer for medarbejderne - gennem hele arbejdslivet

73 % finder jobbet meningsfuldt

Flere 55-64-årige danskere finder jobbet meningsfuldt og interessant sammenlignet med de øvrige aldersgrupper (gennemsnittet i DK er 63 %)

Se flere resultater fra as3 jobsurvey
HORSENS KOMMUNE

Senkarriereforløb fastholder og sikrer trivsel

Derfor tilbydeS alle seniormedarbejdere ET FORLØB

AS3 kan hjælpe med planlægning og konkrete tiltag

Vores faglige eksperter samarbejder med både private og offentlige organisationer om senkarriere.

Her tilbyder vi skræddersyede coachingforløb til seniormedarbejdere for at øge motivation og trivsel. Men også for at I afklarer, hvornår og hvordan de ønsker at stoppe på arbejdsmarkedet. Vi samarbejder tæt med HR og ledere om hver enkelt medarbejderforløb, og vores anbefalinger har altid organisationens overordnede mål for øje.

Vores rådgivere inden for senkarriere kan også hjælpe jer med strategiske og organisatoriske overvejelser, og vi kan uddanne jeres ledere til dialogen med seniormedarbejderne.

HR-sparring

Vi hjælper med at fastlægge strategi, ansvarsfordeling og målsætninger for senkarriere i jeres organisation. Hvordan og hvornår bør I kommunikere? Og hvad skal indholdet og udbyttet af individuelle senkarriereforløb være?

Ledertræning

Kender jeres ledere organisationens strategi for senkarriere? Og kender de deres rolle i forløbet? Vi uddanner jeres ledere, så de kan indgå i en kvalificeret dialog med deres medarbejdere samt sikre et effektivt udbytte af indsatsen.

Individuelle senkarriereforløb

Et senkarriereforløb kan afklare medarbejderen i forhold til jobmæssige ønsker og motivation. Det er både i medarbejderens og organisationens interesse, at der er en plan for medarbejderens sidste år i jobbet. En plan, som giver værdi for begge parter.

Samlet information til HR & ledere

Få et samlet overblik over mulighederne for senkarriere med AS3

senkarriere med as3 - strategi og forløb (pdf)

Kontakt os

Vil du høre mere om senkarriereforløb eller -strategi med AS3? Udfyld formularen eller ring på 82 10 00 20 for en uforpligtende snak.

"Det handler ikke om afvikling, men er en del af et karriereforløb, der afklarer tvivlsspørgsmål, forhindrer videnstab og giver øget motivation og arbejdsglæde hos medarbejderne." Jesper Brask Fischer, direktør hos PFA (citatet er fra JP-artikel om samarbejde mellem PFA og AS3)

af de 55-64-årige vurderer, at de højst sandsynligt vil skifte job inden for et år. Blandt 35-44årige er det 25 %, der vil skifte job.

Vidste du, at:

  • AS3 samarbejder om senkarriere med private og offentlige organisationer som PFA og Horsens Kommune?
  • Vi har 30 års erfaring med transitioner og vores kernekompetence er jobmæssige forandringer?
  • Vores coaches er alle certificerede og har omfattende erfaring med erhvervscoaching?