Hvordan arbejder danske virksomheder med mental sundhed? Læs rapporten her

workshops & webinarer | individuel coaching | faglig opkvalificering Ledelsesudvikling

God ledelse kræver en indsats – fælles og individuelt

Ledelseskvalitet er muligvis det mest afgørende kriterie for, om I lykkes med jeres virksomhedsstrategi. Men god ledelse er en holdsport, der kalder på et trygt sammenhold i ledergruppen, hvor ledernes forskelligheder skaber effektive synergier fremfor silotænkning.

Vores erhvervspsykologer og ledercoaches designer - sammen med jer - det optimale lederudviklingsforløb for organisationen. Med afsæt i netop jeres ledergruppes strategiske målsætninger, indbyrdes relationer og individuelle udviklingsbehov.

Det mest effektive lederudviklingsforløb skabes ved at arbejde parallelt på både gruppe- og individniveau. Vi styrker lederskabet på tværs af organisationen med fælles workshops og webinarer, og vi kan supplere med individuelle coachingforløb eller personlighedstest, når det giver mening at understøtte den enkeltes leders egen udvikling.

LEDELSESUDVIKLING MED AS3:

Workshops

Vi starter typisk forløbet op med en fysisk heldags-workshop. Her skaber vi et fælles billede af retningen for forløbet, forventningsafstemmer indhold og roller samt tager de første skridt på rejsen – sammen. Hvor mange workshops forløbet indeholder, aftaler vi sammen alt efter jeres behov og ønsker.

Webinarer

Hyppige touch points skaber god effekt og er let at passe ind i en travl hverdag. Vores korte online webinarer holder fokus på udviklingsområder og aftaler samt evaluerer fremskridt og indhenter feedback fra deltagerne. Vi justerer antallet af webinarer i forhold til jeres geografiske spredning.

Individuelle coachingforløb

Når gruppen skal nå et fælles mål, kræver det forskellige tilpasninger af hver enkelt leder. I det fortrolige coachingrum kan lederen arbejde målrettet med sin egen ledelsesstil og udviklingsområder. Samtalerne kan være fysisk eller via AS3’s online coaching-platform LevelUp.

Individuelle personlighedstest

Mennesker er forskellige. Det gælder også ledere. Diversiteten i ledergruppen kan være en strategisk konkurrencefordel eller en sprængfarlig cocktail. Vi bruger ofte personlighedsprofilen OPQ32, så alle ledere får en god forståelse for egne og andres præferencer og ledelsesmæssige kompetencer.

"Takket være deres gode og professionelle måde at formidle tingene på, hvor de virkelig mødte vores ledere i 'øjenhøjde' og krydrede webinarerne med praktiske eksempler, samt en portion god humor, har vi fået rigtig god feedback på disse i HR." Connie Belling, Head of HR ved BASF

Ledelsesudvikling med AS3 giver jer:
 

 • Et klarere fælles billede af ledergruppens mål og retning
 • Et styrket internt samarbejde og gensidig forståelse i ledergruppen
 • Personlig udvikling ift. egen ledelsesstil via øget selvrefleksion
 • Et fælles sprog for hinandens værdier og forskelligheder
 • Et overblik over interessenternes forskellige (og modsatrettede) forventninger og behov
 • En psykologisk tryg kultur i ledergruppen, hvor man kan tale åbent om tvivl og fejl
 • Konkrete og enkle værktøjer, der er til at huske og anvende i en travl hverdag
 • Mulighed for at bruge vores digitale coachingplatform LevelUp

Et skræddersyet forløb

Vi sammensætter det optimale forløb for netop jeres ledere - sammen. Vi lytter aktivt til jeres behov, så vi er sikre på, at udbyttet matcher forventningerne. Og vi supplerer med vores mest populære og velafprøvede workshops om forandringsledelse, distanceledelse, feedback-kulturer, trivsel, forebyggelse af stress, hvis det matcher jeres behov.

Teori møder nysgerrighed

Vores metoder bygger på anerkendt teori og forskning – men i et sprog, der et let at forstå og med masser af eksempler. AS3 har 30 års solid erfaring at bygge på, men vi ved også, at enhver problemstilling er ny og derfor kræver nysgerrighed, forståelse og nytænkning. Så det møder vi lederne med hver eneste gang.

Faglig opkvalificering af ledere

Vi klæder gerne lederne på til en konkret problemstilling, fx den svære samtale, håndtering af krænkelser, ledelse på distancen eller samtalen med den stressramte. Vi kan afholde særlige virksomhedshold og workshops, eller vores eksperter kan indgå (online eller fysisk) som den del af jeres interne lederakademi.

Lederens guide til samtaler

70 sider spækket med viden og værktøjer, du kan bruge direkte i samtalen med dine medarbejdere.
 

 • Medarbejderudviklingsamtalen
 • Den svære samtale
 • Samtalen med den stressramte
 • Senkarrieresamtalen
 • Opsigelsessamtalen
Hent gratis e-bog her

Vi matcher vores ekspert med jeres ønsker

Vores ledelseskonsulenter er erfarne ledere og erhvervspsykologer. Vi er alle certificeret business coaches og trænede formidlere - men ellers er vi ret forskellige, når det kommer til køn, alder og baggrund.

Thomas Lange

 • Ledelseskonsulent og erhvervspsykolog hos AS3
 • EMCC-certificeret Senior Practitioner Coach
 • Tidligere chefkonsulent hos Ennova og ledelseskonsulent hos Roskilde Festival
 • Professionelt bestyrelsesmedlem i Dansk Installations Teknik
 • Tidligere frivillig rådgiver i en række NGO’er samt bestyrelsesformand i Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro
 • Cand.psych fra Københavns Universitet
 • Email: thla@as3.dk
connect med thomas på linkedin

Lisbeth Bygsø-Petersen

 • + 20 års ledelseserfaring fra alle organisatoriske niveauer
 • Stærk indenfor strategi, HR og forandringsledelse
 • Solide undervisnings- og faciliteringskompetencer
 • Oplever værdien af coachingkompetencer i mit lederskab
 • Executive coach og underviser på AS3’s coachinguddannelse
CONNECT MED LISBETH PÅ LINKEDIN

Carsten Agerlin 

 • + 20 år erfaring med ledelse på alle niveauer
 • Internationalt akkrediteret coach EMCC (EIA) – senior practitioner niveau
 • Coach til alle lederniveauer og i situationer med forandringer i joblivet
 • Underviser og censor på AS3 Transition Coach uddannelsen
 • Udvikler af og underviser på AS3’s koncept for forandringsledelse
 • Bestyrelsesformand EMCC Danmark (European Mentoring and Coaching Council)
connect med carsten på linkedin

Kontakt os

Vil du høre mere om AS3's lederudviklingsforløb? Udfyld formularen eller ring på 82 10 00 20 for en uforpligtende snak.

Kort om AS3 Transition
 

 • Vores kernekompetence er jobmæssige forandringer
 • Vi rådgiver årligt 10.000 executives, ledere og medarbejdere
 • 650 af de 1.000 største, danske virksomheder er kunder hos os