Hent e-bogen: Sådan udvikler I psykologisk tryghed

opsigelsesstrategi - Før, Under og efter Vi støtter HR og ledere i hele opsigelsesforløbet

Hvordan er jeres strategi for opsigelser?

Opsigelser er en krævende opgave for HR og ledere - og uvant for mange. AS3 Transition har 30 års erfaring med at sikre værdige opsigelser hos de største danske virksomheder, men også i mindre organisationer.

Alle arbejdspladser vil fra tid til anden være nødt til at opsige. Men jeres afviklingspolitik, dvs. hvordan I håndterer opsigelsen, har afgørende betydning for både den opsagte, for lederen og for de tilbageværende medarbejdere. 

En professionelt opsigelsesproces kræver struktur og ledertræning

Vores specialiserede ledelseseksperter støtter jer gennem hele opsigelsesprocessen, uanset om I skal opsige få eller mange. Vi hjælper HR og ledelsen med at planlægge hele forløbet i detaljer, så I undgår de typiske faldgruber og minimerer uro i organisationen.

Før opsigelser

Før opsigelserne 


Vi guider jer vedrørende rollefordeling og kommunikationsstrategi, praktisk afvikling, og vi træner lederne i opsigelsessamtalen.

Opgaver før opsigelserne

 • Drejebog og tidsplan
 • Kommunikationsplan og evt. mediestrategi
 • Evt. varsling af opsigelser
 • Ledergruppen trænes i værdige opsigelser
 • Praktisk planlægning af dagen

Under opsigelserne

Under opsigelserne


Vi deltager som uvildig samarbejdspartner på dagen, så både opsagte og blivende medarbejdere kan tale forandringerne igennem - og ikke kun 'i krogene'.

Opgaver på opsigelsesdagen

 • Opsigelsessamtaler afvikles
 • Evt. kriseberedskab onsite/hotline
 • Orienteringmøde for opsagte
 • Dialogmøde for blivende medarbejdere
 • Debriefing af ledergruppe

Efter opsigelserne

Efter opsigelserne


Vi støtter jer i at sikre opbakning og motivation hos de blivende medarbejdere. Samtidig hjælper vi jeres opsagte sikkert videre i nye, gode jobs.

Opgaver efter opsigelserne

 

Én fast samarbejdspartner forbedrer opsigelsesprocessen

AS3 løser også alle former for outplacement-opgaver. Dermed kan I nøjes med én leverandør og gennemgående kontaktperson. Det sikrer sammenhæng i jeres strategi, kommunikation og praktiske forhold - og sparer jeres organisation for ressourcer i sidste ende.

Står I over for opsigelser, er du altid velkommen til at række ud til os for sparring. Og får I behov for support, kan vi rykke ud med kort varsel.

  

Seminarer for opsigende ledere og tillidsrepræsentanter

Vi forbereder organisationen til alle dele af opsigelsesprocessen

Bliv klar til selve opsigelserne

Vi klæder ledergruppen og evt. TR på til at håndtere opsigelsen professionelt og værdigt. Vores eksperter underviser i lederens rolle under forløbet, samspil i ledergruppen, praktik på opsigelsesdagen, opsigelsessamtalens opbygning og reaktioner på en opsigelse samt ledelse af blivende medarbejdere.

Se mere om seminaret: 'en værdig opsigelse'

Sådan sikrer I tydelig kommunikation

Ledergruppen bør altid være helt enige om, hvad der kan svares på i forbindelse med opsigelser - og hvad der i givet fald skal svares. Spørgsmålene fra medarbejderne er mange, og forskellige svar skaber uro. På denne workshop får I konkrete værktøjer til at styre en vanskelig dialog på en professionel og struktureret måde.

Se mere om workshoppen: 'Den vanskelige dialog'

  

Ledelse frem mod en lukning

Undervisningen er målrettet organisationer, der lukker hele eller dele af sine aktiviteter. Målet er at klæde lederne på til at skabe en ordentlig afslutning for medarbejderne, sig selv og resten af ledergruppen. På den måde kommer alle parter godt videre - organisatorisk, forretningsmæssigt og menneskeligt. 

Se mere om seminaret om opsigelser ved lukning

Kom godt videre efter opsigelsen

Ledergruppen skal sikre fælles forståelse hos de blivende medarbejdere og fælles fokus fremadrettet. Målet er at sikre attraktive samarbejdsvilkår og motivation, så organisationen igen kan koncentrere sig om at skabe resultater. Vi afholder også seminaret i en skræddersyet version for blivende medarbejdere.

Se mere om seminaret: 'Sådan kommer vi videre'

Fælles orienteringsmøde for opsagte

Vi tilbyder også et afklaringsmøde for de medarbejdere, der netop er blevet afskediget. Her kan de opsagte dele deres reaktioner, få svar på spørgsmål og blive præsenteret for evt. tilbudte outplacement-forløb. Mødet skaber tryghed og klarhed om den videre proces hos hver enkelt medarbejder.

Se mere om outplacementforløb til jeres opsagte

Skal I opsige?

AS3 støtter HR og ledere gennem opsigelsesprocessen. Udfyld formularen eller ring til os på 82 10 00 20 for en uforpligtende snak.

  

Case

VELUX' samarbejde med AS3 Transition

Ingen medarbejdere blev ladt i stikken, da fabrikken i Skærbæk måtte lukke.

Sådan kom Velux igennem en stor opsigelsesrunde

Vidste du, at:

 • AS3 koncernen har 800 medarbejdere i Danmark og 1.000 i Norden
 • Vi rådgiver ca. 5.000 opsagte hvert år i Danmark
 • 650 af de 1.000 største, danske virksomheder er kunder hos AS3 Transition