evi trivselsmåling - udviklet af as3 Trivselsmåling på arbejdspladsen

Trives medarbejderne i din organisation?

Vi hjælper dig med at måle arbejdspladsens trivsel og risiko for stress - nemt og hurtigt - med Evi trivselsmåling. På den måde sikrer du, at trivsel bliver et nøgletal i din organisation.

Enkel at bruge

Enkel at bruge

Det er nemt at komme i gang med Evi, og målingen tager kun 5 minutter at besvare.

Måler ofte

Måler ofte

Evi måler løbende – typisk 4-6 gange om året. Dermed får I et reelt billede af trivslen og risikoen for stress, og I kan løbende justere jeres indsats.

Baseret på forskning

Baseret på forskning

Evi trivselsmåling bygger på 15 evidensbaserede spørgsmål, der er relateret til arbejdspladsen.

Anonym måling

Anonym måling

Alle svar er anonyme og overholder GDPR. Som leder kan man få en samlet rapport, hvis minimum 5 medarbejdere gennemfører målingen.

 

Evi skærm

 

Resultater med det samme

 
Inspiration til medarbejderne

Medarbejdere kan selv arbejde med deres trivsel, da de får deres individuelle resultat med det samme - samt adgang til værktøjer og gode råd.

Følg udviklingen

Medarbejdere kan følge deres udvikling over tid og reflektere over de indsatser, der øger trivslen hos dem.

Åbenhed

En fælles indsats på tværs giver bedre dialog om udfordringer på arbejdspladsen og former en kultur, der fokuserer på handling.

Evi støtter ledere og HR

 
Introforløb og løbende træning

Trivsel opstår ikke gennem målingen alene - men kræver handling. Vores introforløb klæder jeres ledere og HR på til at arbejde med resultaterne og tiltag, der kan øge trivslen hos jer.

Vi har også samlet de vigtigste anbefalinger til jeres ledere på en vidensportal, så de kender deres ledelsesmæssige ansvar før og under målingen - samt i forhold til opfølgning i teams og individuelt.

Rådgivning til stressramte

Evi stiller en række trivselsrådgivere til rådighed for de medarbejdere, som har risiko for stress. Dermed tages der også hånd om medarbejdere, som har svært ved at løse situationen i samarbejde med deres leder.

Dashboard

Lederen får et overblik over, hvordan afdelingen trives, og hvor der er risiko for stress. Trivsel bliver dermed et nøgletal som øvrige strategiske og økonomiske KPI'er.

CASE STORY

Sådan arbejder Vestergaard med trivselsmåling

"Det er en stor fordel, at vi tager temperaturen på trivslen løbende og handler på tingene med det samme," fortæller Peter Røest-Hansen, produktionschef og arbejdsmiljøansvarlig

Se case story med vestergaard

Hvad koster Evi trivselsmåling?

Opstartspris på DKK 16.000,- samt årligt gebyr pr. medarbejder.

STANDARD

DKK 275,-

årligt pr. medarbejder


Få viden om jeres trivsel og risiko for stress i organisationen

 • Trivselsmålinger - så ofte I ønsker
 • Online trivselsrådgivning af medarbejdere og ledere
 • Dashboard

UDVIDET

DKK 325,-

årligt pr. medarbejder


Tilføj jeres egne spørgsmål og få AS3's anbefalinger

 • Trivselsmålinger - så ofte I ønsker
 • Online trivselsrådgivning af medarbejdere og ledere
 • Dashboard
 • Analyse af data
 • Anbefalinger til indsatser
 • Tilføj egne spørgsmål
 • API-løsning

KOMPLET

DKK 900,-

årligt pr. medarbejder


Supplér med træning og individuel coaching af jeres ledere

 • Trivselsmålinger - så ofte I ønsker
 • Online trivselsrådgivning af medarbejdere og ledere
 • Dashboard
 • Analyse af data
 • Anbefalinger til indsatser
 • Tilføj egne spørgsmål
 • Heldagsseminar for ledere
 • Statusmøder og handlingsplan for ledelse & HR
 • Coaching af ledere (4 årlige møder pr. leder)

Kontakt os

Vil du høre mere om Evi og trivselsmåling med AS3? Udfyld formularen eller ring på 82 10 00 20 for en uforpligtende snak.

   

Det siger kunderne om EVI

- Vi har et stort fokus på at skabe en god trivsel på vores arbejdsplads, og derfor har vi samarbejdet med AS3 siden foråret 2022. Vi gennemfører 3-4 årlige trivselsmålinger. AS3’s trivselsmåling er enkel at anvende – og så er den selvfølgelig anonym. Medarbejderne får deres individuelle resultat med det samme – lige som de får relevant inspiration til arbejdet med deres egen trivsel.

- Vores ledere er glade for at kunne følge udviklingen i egne teams, og de kan række ud til AS3’s erhvervspsykologer, hvis de er i tvivl om, hvordan de håndterer en situation.

- AS3 har et solidt fagligt fundament inden for trivsel, mistrivsel og stress, og vi benytter os i stor grad af deres viden og erfaring. Det kan dels være i forbindelse med workshops for hele eller dele af vores organisation - og dels individuelle forløb for ledere og medarbejdere. Nok så vigtigt – AS3 vender hurtigt tilbage, når vi rækker ud til dem i forhold til diverse opgaver. Store såvel som små opgaver. Derfor samarbejder vi også med AS3 omkring andre temaer end trivsel og mistrivsel.

Nadia Hald, HR Manager hos Kalundborg Forsyning

 

Ofte stillede spørgsmål

Kan vi ændre spørgsmålene?

Selve formålet med Evi er, at vi med så få spørgsmål som muligt og på en valid måde kan forudsige risikoen for stress og graden af trivsel. Spørgsmålene er baseret forskning, og svarene lægges ind i en avanceret beregningsmodel. Hvis vi ændrer på formuleringerne eller fjerner spørgsmål, mister vi evidensen, så derfor kan man ikke ændre i spørgsmålene.

Kan spørgsmålene misforstås?

Det vil der altid være en lille risiko for. Men spørgsmålene og deres formulering er baseret på international forskning, hvor det er undersøgt, hvilke spørgsmål der er mest egnede til at sige noget om medarbejderes trivsel.

Hvordan bliver vi klar til første måling?

Vi planlægger sammen et indledende forløb, der dækker teknisk opsætning, praktisk planlægning internt hos jer og en workshop for jeres ledere.

Hvorfor kalder I det trivselsmåling, når Evi også måler risiko for stress?

Det gør vi for at reducere kompleksiteten, men trivsel og stress er tæt forbundet; eksempelvis vil en medarbejders trivsel øge eller reducere risikoen for, om vedkommende udvikler stress. Med andre ord - jo bedre en medarbejder trives, jo mindre er sandsynligheden for, at vedkommende får stress.

Kan man ikke få stress, hvis man trives?

Jo, en medarbejder kan godt trives på sin arbejdsplads, men alligevel udvikle stress. På samme måde kan en medarbejder også trives dårligt på sin arbejdsplads uden nødvendigvis at blive stresset. Der vil dog som regel være en sammenhæng mellem de to situationer.

Hvorfor kun måle forhold på arbejdspladsen?

Fordi det er her, man som arbejdsplads kan sætte ind og gøre en forskel. Det er helt rigtigt, at hvis en medarbejder ikke trives privat, vil det sandsynligvis vise sig i arbejdsmæssige sammenhænge – og omvendt. men Evi giver virksomhedens ledelse mulighed for at tage ansvar på arbejdet.

  

GRATIS WEBINAR FOR HR & LEDERE

Sådan spotter du stress og skaber trivsel på din arbejdsplads

Trivsel er afgørende for, at medarbejderne kan præstere og ønsker at blive i virksomheden. Men hvilke knapper kan du skrue på for at sikre trivslen? Og hvem har egentlig ansvaret for at det lykkes?

se aktuelle datoer

Eksisterende EVI bruger?

gå til login