Hent e-bogen: Sådan udvikler I psykologisk tryghed

Hvem er AS3 Transition?

Tilbage i 1989 så nogle innovative unge iværksættere store muligheder i at professionalisere begrebet jobrådgivning. Eller sagt på en anden måde – de så et nyt marked for at tilbyde genplacering på alle niveauer og lagde dermed fundamentet til det, der i dag hedder AS3.

Førende rådgivningsvirksomhed

Siden da er meget sket, og AS3 er nu blandt de førende nordiske rådgivningsvirksomheder inden for HR med godt 250 fastansatte medarbejdere og mere end 300 freelance- og ledelseskonsulenter. Læs mere om historien.

Forandringer kræver accept

Hos AS3 Transition, der er et selvstændigt selskab i AS3, bidrager vi til, at virksomheder og organisationer gennemfører succesfulde forandringer og når sine forretningsmæssige mål. 

Det gør vi ved at fokusere på mennesket i en forandringsproces, da det er afgørende, at hver enkelt person forstår og accepterer en forandring, hvis den skal blive en succes. 

Vi kalder dette for Job Transition Management, som er en ledelsesdisciplin, der sikrer en øget konkurrenceevne og den nødvendige forandringskapacitet i en omskiftelig verden.

Vi kan bidrage på alle niveauer

Vi løser opgaver inden for alle brancher på såvel lokalt som globalt plan – og på alle niveauer. Vi kan særligt bidrage i forbindelse med vækst, implementering af ny strategi, fusioner, flytninger, lukninger, virksomhedsopkøb, organisationstilpasninger, besparelser, opsigelser eller effektiviseringer. 

Derudover kan vi også bidrage ved daglige ledelsesudfordringer på individuelt niveau.

Vi har tradition for at etablere langvarige relationer til vores kunder, hvilket blandt andet afspejler sig i, at vi takker nej til opgaver, som falder uden for vores kerneområder. Dermed sikrer vi, at vi kan levere en specialiseret service af høj kvalitet hver eneste gang.

Du kan se nogle af vores kunder her.

Det betyder begrebet 'transition'

Vores dna er fagligt og det teoretiske fundament, vores rådgivning og coaching tager udgangspunkt i, er transitions-begrebet, der handler om, hvordan mennesker reagerer, når de møder betydelige forandringer, der ændrer det kendte.

Job Transition Management handler derfor om de indre, menneskelige processer, der altid sker i forbindelse med betydningsfulde, ydre forandringsprocesser, og som vi alle møder i arbejdslivet.

Job Transition Management er kort sagt at få et menneske fra ét sted til et andet - med det hele menneske i god behold.

Hos AS3 har vi mere end 25 års erfaring med netop det - at varetage mennesker under en forandringsproces.

Hent gratis e-bog: transitioner og jobmæssige forandringer

Det tror vi på hos AS3

VORES VISION

Vi tror på, at arbejdsmarkedet inden for få år bliver langt mere mobilt og vil bevæge sig i tre retninger. Virksomheder og organisationer vil komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft, behovet for at fastholde nøglemedarbejdere bliver større, og beslutningsprocesser bliver hurtigere i takt med, at forandringer bliver et vilkår og vil ske oftere. Der er behov for en øget grad af agilitet for at kunne fastholde sin konkurrenceevne og skabe vækst.

Det er udfordringer, vi alle må tage alvorligt. Så når vi rådgiver om erhvervs- og jobmæssige forandringer, er det ud fra ambitionen om at være de bedste, hvilket afspejler sig i vores vision:

'Vi ønsker at være de bedste og mest respekterede i Norden inden for Job Transition Management og være kendt som en virksomhed, der arbejder med transitioner.'

VORES MISSION

Derfor vil vi gerne opleves som de førende til at sikre, at mennesker trives i deres job. Det forpligter – og det vil du opdage. Vi rådgiver, coacher og underviser mennesker og organisationer i forbindelse med jobmæssige forandringer, og vi tror på, at en klar jobidentitet både beriger mennesker, men også gør dem bedre i stand til at håndtere en omskiftelig verden. Derfor arbejder vi ud fra denne mission: 

'Vi forbereder dig i dag til at håndtere forandringer i morgen.'

VORES VÆRDIER

 I alt, hvad vi laver, tager vi udgangspunkt i vores 3 værdier: ’ordentlig,’ ’forretningsorienteret’ og ’langsigtet.’

For at blive førende på det nordiske marked og for at kunne bidrage til, at andre virksomheder og organisationer er sunde forretninger, må vi være forretningsorienterede, og for at blive de mest respekterede skal vi være ordentlige.Ved netop at være både forretningsorienteret og ordentlig har vi mulighed for at etablere os som en samarbejdspartner, der tilbyder langsigtede løsninger.

BLOGGEN OM DET GODE ARBEJDSLIV

Vil du klædes på til at håndtere udfordringer inden for outplacement, trivsel, stresshåndtering og medarbejder-/lederudvikling?

BESØG VORES BLOG

Over 6.000 får vores nyhedsbrev. Gør du?

Én til to gange om måneden fortæller vi om det gode arbejdsliv og deler vores viden om outplacement, stress og trivsel samt coaching.