LÆS VORES BLOG - KÅRET TIL DANMARKS BEDSTE LEDELSESBLOG

INDIVIDUEL RÅDGIVNING Sygefravær på arbejdspladsen koster

Ifølge WHO bliver stress den største årsag til sygdom i 2020. Allerede nu koster stress cirka 14 milliarder kroner om året for det danske samfund. Det svarer til 40 millioner kroner. Hver dag. Læg dertil de menneskelige konsekvenser.

Forskellige årsager til stress 

Mistrivsel og stress er velkendte problemstillinger i mange virksomheder og organisationer. Årsagerne er meget forskellige og kan bunde i personlige eller arbejdsrelaterede udfordringer – eller i en kombination. AS3's nyligt offentliggjorte lederundersøgelse viser desuden, at over halvdelen af de adspurgte ledere forventer et øget arbejdspres på sig selv og sine medarbejdere de næste år. 

I sig selv er der ikke tale om nogen sygdom, men man kan man blive syg af stress og dermed sygemeldt. Stress er en belastningstilstand, der kan opstå, når man eksempelvis oplever ubalance mellem krav og ressourcer, relationer og værdier og kan opstå akut og være kortvarig, men kan også være kronisk. 

Med trivsel kommer resultater 

Trivsel og præstation hænger nøje sammen med god og tydelig ledelse, og der er ingen tvivl om, at mennesker i trivsel skaber de bedste resultater, har mindre sygefravær på arbejdspladsen og finder lettere vej gennem udfordringer og forandringer. 

Trivsel og stress er komplekse størrelser, og det er afgørende, at både lederen, kollegaerne og den mistrivsels-/stressramte er opmærksomme på faresignalerne og gør en indsats for at komme problemet til livs. En ihærdig trivselsindsats er et vigtigt og virksomt værn mod stress på arbejdspladsen.

direktør i eget liv

Vi bidrager til, at virksomheder og organisationer forebygger stress og tilbyder handlingsorienteret, individuel rådgivning, der giver mistrivsels-/stressramte et redskab til selvreflektion og -indsigt for bedre at kunne tage ansvar for sin egen situation.

Vi tror nemlig på, hvilket megen forskning understøtter, at man ved selv at tage ansvar og ved at arbejde handlingsorienteret bedst kan forbedre sin egen situation. Målet er, at blive direktør i eget liv, så at sige.

Trepartsmøde giver effekt

Forløbet strækker sig typisk over flere måneder med møder med en personlig rådgiver. Til forskel fra at anvende anonyme sundhedsforsikringer og psykologordninger, har vi rigtig god erfaring med, at der i forløbet indgår et trepartsmøde, hvor den nærmeste leder inddrages sammen med den mistrivsels-/ stressramte og rådgiveren.

Det giver de bedste muligheder for at opnå en langsigtet effekt og undgå tilbagefald.

Stress og sygefravær

LÆS BESKRIVELSEN af forløbet HER

Book et møde

Vores rådgivere og fagspecialister står klar til en uforpligtende snak. Udfyld formularen eller ring direkte til os på 82 10 00 20.

Kontakt mig

Udfyld felterne, så kontakter vi dig