Hvad er outplacement?

Outplacement er et tilbud til en medarbejder eller leder, som er blevet afskediget. Målet med et outplacement-forløb er at vedkommende kommer i job igen - via professionel, individuel rådgivning.

Hvad er outplacement? Find definitionen på outplacement her

Efter en afskedigelse ønsker de fleste arbejdsgivere at udvise social ansvarlighed og at hjælpe deres opsagte medarbejdere godt videre. Her kan et outplacement-forløb gøre en markant forskel, fordi den opsagte får mulighed for at arbejde målrettet og procesorienteret mod at komme i nyt job.

Det er organisationen, der betaler for outplacement-forløbet, og tilbuddet præsenteres typisk af opsigende leder som en del af opsigelsessamtalen. Herefter tager den eksterne outplacement-partner typisk dialogen med den opsagte medarbejder om forløbets indhold og mulighederne for ham/hende.

Outplacement kaldes også genplacering.

Outplacement er mere end ”bare” jobrådgivning

Nogle opsagte er hurtigt klar til at komme videre, og har primært behov for hjælp med selve jobsøgningen, sparring på cv og ansøgninger m.m.

Men i langt de fleste tilfælde påvirker en opsigelse i større grad. Det er altså ikke 'bare lige' at blive fravalgt af sin arbejdsplads.

Her bør man først arbejde på at slutte fred med det gamle job og opsigelsen og derefter undersøge, hvordan det næste job kan blive en god og varig løsning for både medarbejder og virksomhed.

Og det er særligt denne mere omfattende sparring på et menneskeligt plan, der adskiller outplacement fra andre typer jobrådgivning.

SE de forskellige faser i et outplacement-forløb

Personlig rådgivning, professionelt netværk og værktøjer til jobsøgning

Kernen i de fleste outplacement-forløb er en-til-en samtaler, hvor den opsagte arbejder tæt sammen med sin personlige rådgiver gennem hele forløbet. Måske er der også mulighed for onboarding-sparring med rådgiveren efter ny ansættelse.

Som regel er rådgivningen understøttet af forskelligt materiale, trykt eller digitalt, hvor den opsagte kan udvikle sine kompetencer sideløbende på egen hånd. Viden og øvelser knyttet til jobsøgningen kan også være i form af netværksmøder, workshops eller webinarer.

Undervejs i forløbet vil medarbejderen få mulighed for at netværke med andre i samme situation. Rådgiveren vil også aktivere sit eget samt leverandørens samlede professionelle netværk for at skabe jobmuligheder for den opsagte.

Det er gennem disse elementer, at den opsagte arbejder med sin jobstrategi og bliver klar til næste karriereskridt.

Se mere om outplacementforløb med as3

Outplacement er for alle typer af medarbejdere

Både topledere, mellemledere, akademikere og ufaglærte har glæde af outplacement eller genplacering. Derfor vælger de fleste organisationer også at tilbyde hjælp til alle medarbejdergrupper - uanset funktion eller anciennitet.

Forløbets indhold, sammensætningen af netværksgrupper samt rådgiveren vil variere i forhold til, hvilken medarbejder der er tale om. Og derfor vil omfang og pris også variere.

Læs mere om:
 

Outplacement-aftaler sker gennem arbejdsgiveren

De fleste outplacement-forløb udbydes af større, etablerede leverandører, som ikke sælger ydelser til privatpersoner, men udelukkende handler direkte med organisationer.

Hvis du som opsagt medarbejder ikke får tilbudt outplacement af din tidligere arbejdsgiver, har du dog stadig mulighed for selv at købe et forløb – det sker typisk gennem en af de mindre udbydere på markedet.

Har du spørgsmål?

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål om outplacement. Udfyld formularen - så vender vi retur hurtigst muligt.