LÆS VORES BLOG - KÅRET TIL DANMARKS BEDSTE LEDELSESBLOG

PERFORMANCE COACHING Når trivsel skaber resultater

Trivsel er en forudsætning for, at dine medarbejdere skaber resultater. Trivsel kræver balance i forholdet mellem arbejde og privatliv. Et performance coaching-forløb kan hjælpe med at finde denne balance.

Medarbejderen i centrum

Din virksomhed er afhængig af dine medarbejdere. Deres drive, engagement og vilje til at levere den bedst mulige indsats hver dag er det brændstof, der i sidste ende skaber resultater for virksomheden.

Men trivsel kommer ikke af sig selv. Det handler om skabe de rigtige rammer, hvor medarbejderen udvikler sig og performer optimalt. Og det er virksomhedens opgave at skabe de rammer.

Et vigtigt element i den enkelte medarbejders udvikling kan være et tilbud om performance coaching. Et forløb, som består af individuel og fortrolig sparring med en erfaren rådgiver.

En fuld værkstøjskasse

Et performance coaching-forløb giver din medarbejder konkrete værktøjer til at blive bevidst om egne værdier og prioriteringer.

Medarbejderen stilles over for en række opgaver, der kræver refleksion over, hvad der skal til for at skabe en kontinuerlig balance mellem job og privatliv.   

Medarbejderen møder en rådgiver, der selv har stor erfaring fra erhvervslivet og ved, hvad det vil sige at arbejde i en organisation eller en virksomhed, der har fokus på produktivitet og på at skabe resultater.

Støtter virksomhedens mål

Inden du sender en medarbejder af sted på et performance coaching-forløb, skal I sammen afstemme forventningerne. I skal have klarlagt, hvilket udbytte medarbejderen skal komme hjem med – og hvordan I bagefter udnytter det til at nå virksomhedens mål.

Et forløb varer nogle måneder og kan med fordel afsluttes med et trepartsmøde, hvor du og din medarbejder mødes og taler om udbytte og mål, mens rådgiveren er med som uvildig bisidder. Denne samtale har som hovedmål, at din virksomhed får den størst mulige varige effekt af performance coaching-forløbet.

Performance coaching

Sådan fastholder du et højt præstationsniveau hos dine medarbejdere.

Læs mere om forløbet
Kontakt mig

Udfyld felterne, så kontakter vi dig