Skal du opsige? Se vores gratis guides, ebøger og webinarer

SAMMENLIGN DINE SVAR MED DANSKERNE GENERELT Test: Trives du på jobbet?

Test din trivsel på arbejdspladsen

Her kan du teste din jobmæssige trivsel ved at svare på 6 spørgsmål (kun du kan se dine egne svar). Undervejs kan du se, hvad andre danskere har svaret.

AS3's erhvervspsykolog, Thomas Lange deler også kommentarer til resultaterne, som stammer fra vores større undersøgelse Jobsurvey 2020, hvor AS3 og Epinion spurgte 1.900 danskerne om deres jobskifte, opsigelser og trivsel.

1. Hvor tilfreds er du med dit nuværende job som helhed, alt taget i betragtning?

Se resultat (uden selv at svare)

Du svarede:

Gennemsnittet svarede:

30%
Meget tilfreds
47%
Tilfreds
15%
Hverken tilfreds eller utilfreds
6%
Utilfreds
1%
Meget utilfreds
1%
Ved ikke

Danskerne og deres jobtilfredshed

Overordnet set er de fleste danskere tilfredse med deres job. Hele 77 % er tilfredse eller meget tilfredse. Jo ældre danskerne er, jo mere tilfredse er de, og der er flest tilfredse i de mindre private virksomheder med under 100 ansatte.

Erhvervspsykolog, Thomas Lange: "Den relativt høje tilfredshed kan skyldes en lang række faktorer. Fx oplevelsen af mening i arbejdet, gode kolleger, spændende opgaver eller gode arbejdsvilkår – og oftest en kombination af flere faktorer."

"Derudover kan det også være forbundet med den danske flexicurity-model. Her er et solidt økonomisk sikkerhedsnet ved ledighed samt en høj job-mobilitet, hvor digitale hjælpemidler (Linkedin, Jobindex osv.) også gør det nemmere at få øje på andre jobmuligheder. På den måde kan det virke mere overskueligt at skifte job, hvis man er utilfreds."

"Hvis du ikke er tilfreds med dit job, bør du stoppe op og reflektere over, hvilke faktorer der er afgørende for, at netop du trives i dit arbejde."

Se mere om de "6 veje til trivsel" via link nederst på siden.

2. I hvilken grad er dit arbejde vigtigt for dig (udover indkomsten)?

Se resultat (uden selv at svare)

Du svarede:

Gennemsnittet svarede:

26%
I meget høj grad
43%
I høj grad
23%
I nogen grad
6%
I mindre grad
1%
Slet ikke
1%
Ved ikke

Danskerne og vigtigheden af jobbet

Jobbet er i høj grad vigtigt for 69 % af danskerne. Stadig flere danskere angiver, at jobbet er vigtigt for dem. Der er en stigning på 6 procentpoint fra 2019 til 2020.

Erhvervspsykolog, Thomas Lange: "Engang var arbejdet primært et middel til at sikre sin egen og familiens tilværelse rent økonomisk. Det er det stadig, men i dag er det også meget mere end det. Forskere taler om, at der i disse år sker en tiltagende 'sammenfoldning' mellem arbejde og identitet. Altså at arbejdet bliver tiltagende vigtigt for din identitet. Hvad spørger den fremmed borddame til middagsselskabet om som det første..?"

"Samtidig bliver identiteten tiltagende vigtig for dit arbejde. Forestil dig at skulle løse dine opgaver med samme kvalitet uden at trække på dine egne værdier, kreativitet, personlighed osv."

"Hvis jobbet er meget vigtigt for dig, kan det betyde, at succes på jobbet giver ditto succes-følelse i det øvrige liv. Men vær opmærksom på den omvendte situation. Hvis du ikke lykkes med en arbejdsopgave, kan det føles som om, du ikke lykkes som person. Det øger risiko for mistrivsel."

3. Hvad er de vigtigste årsager til forbedring i dit job? (vælg gerne flere svar - afslut med 'Se resultat')

Se resultat

Du svarede:

Gennemsnittet svarede:

25%
Jeg har fået nyt job, jeg trives bedre i
24%
Jeg har fået ny leder
35%
Arbejdsopgaver, der passer bedre til mig
22%
Jeg har fået mere indflydelse på min arbejdsdag
22%
Jeg oplever i højere grad at blive anerkendt i mit arbejde
18%
Jeg føler mig mindre stresset eller tidspresset
22%
Jeg har ikke oplevet forbedring, men forringelse

Danskerne og årsager til forbedringer i jobbet

35 % af danskerne angiver, at de har oplevet en forbedring på deres arbejdsplads, fordi de har fået arbejdsopgaver, der passer bedre til dem.

Erhvervspsykolog, Thomas Lange: "Forbedringer i jobbet er meget individuelt og forskelligt. Nogle af de nævnte årsager er vilkår - andre er omstændigheder, du selv har indflydelse på."

"Om du får en ny leder eller en ny kollega er sjældent omstændigheder, du selv kan kontrollere. Her handler det om at acceptere, at det netop er et vilkår, så energi og fokus i stedet bruges på dét, du faktisk har indflydelse på. Undersøgelsen viser, at mange oplever forbedringer via netop øget indflydelse, men også via mere anerkendelse samt ændrede arbejdsopgaver. Her har både medarbejder og leder et ansvar for en løbende dialog omkring begge parters ønsker og behov."

"Flere af årsagerne til forbedring tyder på en øget balance mellem de krav, vi stilles overfor, og de ressourcer vi har til rådighed. For at skabe trivsel skal lederen være opmærksom på medarbejderens subjektive oplevelse af situationen. Fx kan et kollegialt samarbejde være et udfordrende krav for den ene, mens det er en stor ressource for den anden." 

4. I hvilken grad har du tilpas mulighed for at skabe den bedst mulige work-life-balance for dig?

Se resultat (uden selv at svare)

Du svarede:

Gennemsnittet svarede:

21%
I meget høj grad
34%
I høj grad
29%
I nogen grad
10%
I mindre grad
3%
Slet ikke
4%
Ved ikke

Danskernes work-life-balance

55 % mener i høj eller meget høj grad, at de kan skabe den bedst mulige work-life-balance. 13 % mener ikke eller i mindre grad, de har den mulighed.

Erhvervspsykolog, Thomas Lange: "Danskerne oplever generelt god mulighed for at have indflydelse på deres egen work life balance, idet over halvdelen svarer, at de i høj eller meget høj grad har mulighed for at skabe den balance de ønsker."

"Work life balance er et tema, som danskere i dén grad har taget til sig, som noget de er optaget af. Der er dog forskellige tilgange til det: Separatorer og Integratorer. Seperatorer ønsker at trække en streg mellem arbejdet og privatlivet og adskille de to. Mens integratorer trives bedst, når grænserne er mere flydende. Hvilken balance ville fungere bedst for dig?"

5. I hvilken grad føler du dig forstyrret af mails eller opkald udenfor din normale arbejdstid?

Se resultat (uden selv at svare)

Du svarede:

Gennemsnittet svarede:

3%
I meget høj grad
5%
I høj grad
14%
I nogen grad
27%
I mindre grad
50%
Slet ikke
1%
Ved ikke

Danskernes arbejdsmails og opkald udenfor arbejdstiden

50 % føler sig slet ikke forstyrret af arbejdsrelaterede mails eller opkald. Hvorimod 8 % af danskerne i høj grad eller meget høj grad føler, at det er forstyrrende.

Erhvervspsykolog, Thomas Lange: "Den gamle 8-8-8 model fra den industrielle æra betød 8 timers arbejde, 8 timers fri og 8 timers søvn. Den forståelse kan være under pres i moderne virksomheder - især i globale virksomheder, hvor samme team kan bestå af medarbejdere fra vidt forskellige tidszoner. Dertil er der ifølge Danmarks Statistik mere end 35 forskellige familiekonstellationer i Danmark. Så der er både anderledes arbejdsmæssige og familiemæssige vilkår på spil nu."

"Fleksibilitet kan derfor være en stor hjælp som medarbejder, men samtidig bliver du selv nødt til at være opmærksom på din tidsmæssige fordeling af dagen. Vores analyse antyder dog, at udfordringer ikke er så udbredt som ellers antaget. Uanset, er en grundig forventningsafstemning mellem medarbejdere og ledere afgørende."

6. Hvor ofte har du følt dig stresset de seneste 4 uger?

Se resultat (uden selv at svare)

Du svarede:

Gennemsnittet svarede:

2%
Hele tiden
15%
Ofte
36%
Sommetider
32%
Sjældent
14%
Aldrig

Danskerne og stress

17 % svarer, at de ofte eller hele tiden har følt sig stresset de seneste 4 uger. Danskernes stressniveau har været stabilt, når vi sammenligner med 2019.

Erhvervspsykolog, Thomas Lange: "Stress er en omfattende samfundsmæssig udfordring. Jobsurvey 2020 tegner det samme billede som Jobsurvey 2019 gjorde. Nemlig at over halvdelen af den danske befolkning føler sig stresset sommetider, ofte eller hele tiden”.

"Hvis I på din arbejdsplads ønsker at nedbringe andelen af stressede medarbejdere, kan I med fordel anvende IGLO-modellen som tjekliste. IGLO betegner de fire niveauer i en organisationen: Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation. Stress kan bedst forebygges og håndteres ved en inddragende og koordinerende indsats mellem alle fire niveauer."

Se mere om IGLO-modellen via link nederst på siden.

Hent rapporten

Vi sender rapporten om danskernes trivsel på jobbet direkte til din indbakke. Du er velkommen til at dele med dine kolleger

Kender du Evi?

Digital trivselsmåling - udviklet af AS3

SÅDAN MÅLER DU TRIVSLEN
ONLINE KURSUS

Klæd medarbejderne på til trivsel og stresshåndtering

Vi har samlet vores vigtigste anbefalinger til trivsel og stresshåndtering i et fleksibelt, digitalt setup.

DERFOR VIRKER ONLINE KURSER