Hent e-bogen: Sådan udvikler I psykologisk tryghed

guides og inspiration til dig, der er blevet afskediget Opsagt? Sådan kommer du videre

Reaktioner som opsagt

Giv plads til positive og negative følelser

De fleste mennesker oplever et jobskifte, og en opsigelse i særdeleshed, som en betydelig omvæltning - i forbindelse med en så stor forandring opstår der altid en række mentale processer og reaktioner.

Man vil opleve en masse følelser. Det kan være skuffelse, afmagt eller vrede, men også opgivenhed eller modløshed. Dog er der ofte også plads til håb og nysgerrighed.

Uanset hvad, kan man godt regne med, at der vil komme både negative og positive vurderinger af den ændring, som et jobskifte indebærer. Mennesker reagerer forskelligt på forandringer, og det er vigtigt, at du forstår og accepterer din situation. På den måde bliver det lettere at komme videre og undgå forhastede beslutninger.

Den mentale proces
I det følgende skal vi se nærmere på tre zoner, som den enkelte typisk gennemløber i forbindelse med jobmæssige forandringer: Ophør, omstilling og opstart.
Disse zoner skal ikke ses lineært. De kan være til stede på samme tid under hele forandringsprocessen, men i forskellig udstrækning. Der kan også være stor forskel på, hvor lang tid den enkelte zone tager.

AS3 podcast: 'Fra opsagt til job'

Mette blev opsagt efter 25 år i samme virksomhed. I podcasten her fortæller hun, hvordan selve opsigelsen føles, og hvordan hun fandt vejen til sit nye job.

lyt til mettes historie i podcasten

Den mentale proces i 3 trin

1. Ophøret: Afsked med dit gamle arbejde
I den første zone tager du afsked med dit gamle arbejde. Uanset om du ser forandringen som positiv eller negativ, vil du opleve en mental uklarhed, og det kan være svært at overskue præcist, hvad der kommer til at ske.

Som udgangspunkt er der to forskellige indgange til forandringen. Nogle vil opleve den som en gevinst fyldt med spænding og begejstring, mens mange imidlertid vil føle, at forandringen rummer et stort tab.

Din oplevelse afhænger typisk af, hvem der har taget beslutningen. De medarbejdere, der selv vælger at forlade deres arbejde, er som
regel mere positive end de medarbejdere, der er blevet opsagt. Og det er sådan set logisk nok.

2. Omstilling: Velkommen til en ny virkelighed
I den næste zone forsøger du at omstille dig til en ny virkelighed og afklare konsekvenserne. Du arbejder hen imod et sted, hvor der er plads til tanker om nye muligheder.

Måske er der plads til tanker om det, du allerhelst vil. Måske vil du afprøve dig selv i en ny branche? Det er vigtigt, at du går til din situation med et mindset af accept. For du vil både have gode og dårlige dage, hvor der kan være modstand og motivation til stede på samme tid.

Ved at acceptere dette styrker du nemlig dine muligheder for at handle og gøre det rigtige. Og så er det vigtigt at huske: Der er altid flere muligheder, end du umiddelbart forestiller dig.

3. Opstart: Afklaret og handlingsorienteret
Med udgangen af denne proces vil du opleve, at din uklarhed bliver til klarhed, og du orienterer dig mest mod din nye situation. Der kan stadigvæk opstå negative tanker og følelser, men du er afklaret og handlingsorienteret. Du tænker frem mod de muligheder, som fremtiden vil byde på. Du har været igennem en både personlig og faglig rejse – og i sidste ende har du lært dig selv bedre at kende.

Tre sætninger, du skal huske

 1. Vedholdenhed er afgørende for succes.
  Jobsøgning kræver tålmodighed og konstante handlinger. Der er ingen lette veje, og processen kan skabe utålmodighed og modløshed. Det er derfor særligt vigtigt, at du holder gejsten oppe - også selvom, du møder nederlag på vejen.

 2. Det er dit eget ansvar at finde et nyt job.
  Der er mange mennesker, som kan give gode råd og hjælpe dig, men i sidste ende er det op til dig selv at gøre det nødvendige for at komme i mål.

 3. Du skal holde flere muligheder åbne.
  Selvom der opstår en jobmulighed, som umiddelbart virker rigtig, har du ingen garantier. Derfor skal du holde flere bolde i luften, så der altid er nye muligheder at gå i gang med.

Vi hjælper dig videre i nyt job

Har du fået tilbudt outplacement af din virksomhed? Se mere om mulige forløb hos AS3 her.

SÅDAN KOMMER DU VIDERE I KARRIEREN

"Arbejd med dine største styrker"

Med over 23 år som forretningsudvikler for store internationale virksomheder, lå det ikke umiddelbart i kortene, at Jesper Sander Andersen en dag skulle stå uden arbejde. Her kan du læse hans bedste råd til, hvordan du kommer godt igennem en jobsøgningsproces. Også selv om den opstår ud af det blå.

Læs 3 gode råd fra jesper

Sådan skriver du en god ansøgning

Din ansøgning er et følgebrev til CV’et.

Tidligere blev ansøgningen regnet for at være jobsøgerens vigtigste dokument. I dag ved vi dog, at ansøgningen oftest har en supplerende rolle i forhold til  CV’et. Ansøgningen læses ofte først, når CV’et lever op til virksomhedens krav.

Ansøgningen skal overbevise modtageren om, at du har den rette motivation. Den skal pege fremad og hjælpe modtageren til at forestille sig, hvordan dine kompetencer matcher virksomhedens behov.

På vej mod samtale
Du bliver ikke ansat på ansøgningen, men den baner vej mod en jobsamtale. Og det er trods alt et meget vigtigt skridt mod at blive ansat. Nedenfor guider vi dig igennem 2 typer ansøgninger: Den opfordrede og den uopfordrede.

undefined

Opfordret ansøgning

Hvad skal du være opmærksom på før, du begynder at skrive:

 • Læs jobannoncen grundigt
 • Hvorfor vil du dette job? Hvad tiltaler dig særligt?
 • Hvilke værdier har virksomheden? Passer de med dine?
 • Hvilke opgaver skal du løse? Hvordan kan du konkret hjælpe virksomheden?
 • Hvordan får du din personlighed til at skinne igennem i ansøgningen?

Hvad skal du svare på, når du skriver din ansøgning?

Uopfordret ansøgning

Når du skriver en uopfordret ansøgning er det vigtigste, at lave grundig research- og netværksarbejde. Du kan blandt andet undersøge, hvilke udfordringer, der er på dagsordenen i virksomhedens branche.

Hvis du ikke er grundig med dine forberedelser, bliver det svært at skrive en uopfordret ansøgning, som virksomheden finder relevant.


Hvad skal du være opmærksom på før, du begynder at skrive:

 • Hvorfor vil du gerne ansættes i virksomheden? Hvad tiltaler dig ved kulturen og værdierne (her kommer din grundige research dig til gode).
 • Hvilke ansvarsområder ønsker du at arbejde med?
 • Hvordan har du tidligere hjulpet virksomheder i en lignende situation?

Hvad skal du svare på, når du skriver din ansøgning?

 • Overskriften skal henvise til den stilling, du ønsker
 • Hvorfor er du motiveret for en stilling hos netop denne virksomhed? Måske er du interesseret i virksomhedens fagområde eller tiltalt af kulturen?
 • Hvad kan du tilbyde? Vær konkret i dine beskrivelser af, hvad du kan hjælpe med og hvordan? Hvilke opgaver kan du løse?
 • Hvad har virksomheden brug for at vide om dig som person?
 • Afslut på en imødekommende måde.

undefined

Analysér jobannoncen for at forstå virksomheden

En af dine vigtigste ressourcer er selve jobannoncen. Analysér den, og du vil lære meget om virksomheden og de ønskede kompetencer. Dermed bliver det nemmere at skrive en ansøgning, som matcher virksomhedens ønsker.

Når du læser en jobannonce, skal du være særligt opmærksom på:

 • Oplysninger om virksomheden
  Eksempelvis: Hvor mange ansatte er der i afdelingen og i alt? Er der nye strategiske eller organisatoriske tiltag, som har indflydelse på jobbet?
 • Praktiske forhold
  Eksempelvis: Hvad er den officielle stillingsbetegnelse? Hvornår skal ansøgeren tiltræde, og hvem skal være din leder?
 • Krav til ansøgeren
  Eksempelvis: Hvilke opgaver skal ansøgeren løse? Hvilke faglige kompetencer skal ansøgeren besidde, og er der krav til erfaring? Hvilke forventninger har virksomheden til opnåede resultater andre steder?
 • Særlige oplysninger
  Eksempelvis: Hvilke ansættelsesvilkår gælder for ansøgeren? Hvilke arbejdssteder har virksomheden? Er der rejsedage?

9 tricks, der forbedrer din ansøgning

 1. Når du skriver en jobansøgning, kan du med fordel følge en nogenlunde fast struktur, der vil give et godt flow: Indledning, motivation, matchende kompetencer og afslutning.
 2. Sæt tid af til at skrive en overskrift, der skiller sig ud. Overskriften fungerer som et førstehåndsindtryk og skal sige mere end ‘Ansøgning til X’. Det er slet ikke så let, som det måske lyder.
 3. Indledningen skal vække læserens interesse for netop dig. Har du talt med en relevant person, så er det en god ide at henvise til vedkommende for at underbygge din interesse.
 4. Byg din ansøgning op om korte, klare og målrettede sætninger, som fortæller, hvad du kan bidrage med. Sæt ord på det, du er god til, men undgå blot at gentage dit CV.
 5. Husk at nævne dine jobmæssige resultater, som matcher opgaverne i opslaget. Du kan overveje at fremhæve resultaterne grafisk for at gøre ekstra opmærksom på dem.
 6. Som udgangspunkt bør du højest skrive en A4-side. Din ansøgning skal være klar og målrettet.
 7. Det er god stil at lade den sidste sætning pege frem mod den samtale, du forhåbentligt bliver indkaldt til.
 8. Læs din ansøgning grundigt igennem og undgå floskler, selvfølgeligheder og klichéer. De sniger sig nemt ind, men får din ansøgning til at virke uoplagt og umotiveret.
 9. Du kan ikke selv læse korrektur på dine egne skriverier. Det er vigtigt at undgå slå- og stavefejl, så få en anden person til at læse din ansøgning igennem.

“Du skal analysere jobopslaget”

Det kan være skræmmende at skulle finde et nyt job. Især når du har arbejdet det samme sted i mange år. Det kan Inge Weesch Svennigsen skrive under på. I 14 år arbejdede hun som business controller i en tekstilvirksomhed. Men en ændring i organisationsstrukturen medførte, at hun blev afskediget. Læs tre af hendes mest brugbare tips til, hvordan du skriver en interessant jobansøgning.

LÆS 3 GODE RÅD FRA INGE

Sådan laver du et professionelt CV

Det gode CV er målrettet

Som jobsøgende er CV’et dit vigtigste dokument. HR-afdelinger og rekrutteringsvirksomheder håndterer rigtig mange ansøgninger, og de har sjældent tid til at læse dem alle sammen. Derfor er CV’et din adgangsbillet til at lande i bunken af ansøgere, som virksomheden
arbejder videre med.

Et CV skal være knivskarpt. Det skal være nemt for læseren at afkode, hvad du kan bidrage med, og hvorfor din faglige baggrund gør dig til en interessant kandidat for lige præcist denne virksomhed. Men det allervigtigste er, at dit CV skal afspejle, hvem du er.

Nu skal vi se nærmere på, hvordan du skriver det perfekte CV.

3 typer CV

Kronologisk / klassisk

Her opdeler du ansættelser (sted, titel, periode og resultater) i omvendt kronologisk rækkefølge. På den måde bliver dit karriere­forløb og din faglige udvikling illustreret. Undgå tidsmæssige huller, så modtageren ikke sidder tilbage med ubesvarede spørgsmål. Generelt er headhuntere og virksomheder tilhængere af det kronologiske CV, da formatet er meget overskueligt.

Funktionsopdelt

Det tager udgangspunkt i din faglighed og personlighed fremfor en kronologisk gennemgang af dit karriereforløb. Det funktionsopdelte CV er inddelt i kompetencer eller funktioner. Det fokuserer på opgaver og resultater. Denne type CV er særlig anvendelig for nyuddannede, som jo typisk har en kort ansættelseshistorik. Det kan også være særligt brugbart, hvis du gerne vil skifte branche, men ikke har et langt karriereforløb indenfor denne branche.

Kombination

Her kombinerer du det kronologiske CV med det funktionsopdelte. Du skriver i en kronologi, som læseren kan følge, men fletter samtidig din faglighed ind i teksten på en tydelig måde. Brug gerne omvendt kronologisk rækkefølge og faglige kompetencer ved ansættelserne. Det kombinerede CV er populært blandt headhuntere og virksomheder.

undefined

Hvad et CV bør indeholde 

Overskrift

 • En fængende overskrift
 • Skriv dato og CV øverst på siden, gerne til højre

Kontaktinformation

 • Fulde navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Et link til din profil på LinkedIn, som selvfølgelig er opdateret…

Billede
Det er som udgangspunkt altid en god ide med et professionelt portrætbillede

Resumé
Skriv en kort sammenhængende tekst, der opridser det mest relevante for jobbet fra dit CV. Beskriv hvem du er, hvad du har arbejdet med, hvad du kan, og hvad du vil. Placer resuméet øverst, gerne under kontaktinformationen. Dermed kan CV’et stå alene.

Faglige kompetencer
Her beskriver og lister du dine faglige kompetencer op. Husk relevans.

Personlige kompetencer
Beskriv dine personlige kompetencer, men gør det kort, præcist og målrettet i forhold til de krav, som jobbet stiller, og din måde at arbejde på.

Ansættelsessteder
Her nævner du tidligere arbejdspladser, stillingsbetegnelser og gerne nogle resultater. Brug årstal - medmindre der er tale om korte ansættelser, så inkluderer du månederne.

Uddannelse
Skriv dine uddannelser med årstal, studieretning, væsentlige fag og uddannelsessted. Skriv den seneste uddannelse først.

Referencer
Det er kun nødvendigt at opgive referencer, hvis du bliver bedt om det. Skriv eventuelt, at referencer kan gives efter ønske.

Fritid og familie
Her beskriver du kort dine fritidsinteresser og eventuelle tillidshverv. Skriv også om du har børn eller er gift for at give et mere fuldstændigt billede af dig selv.

Format
Du bør gemme dit dokument som en pdf-fil, inden du sender det. Det er den bedste måde til at sikre fil-formatet og din sideopsætning.

undefined

“Sæt streg under de vigtigste nøgleord”

Alan Massoud er bygningsingeniør og har siden 1997 haft ledelsesansvar i en række danske virksomheder. I 2001 blev han ansat som byggechef i en virksomhed, der producerede fødevarer, hvor han arbejdede i mange år. I dag har han fået, hvad han betegner som sit drømmejob som Project Manager og bygningsingeniør. Men den succesfulde jobjagt krævede blandt andet, at han lavede et helt nyt CV fra bunden – og det var ganske tidskrævende.

Læs 3 gode råd fra Alan

Sådan får du mere ud af dit netværk

Netværket er din genvej til ønskejobbet

Måske er dit netværk er større, end det umiddelbart ser ud til at være. Dit netværk er særdeles vigtigt og kan give dig viden, inspiration og råd til at komme videre i din jobsøgning.

Du kan få utrolig meget ud af dit netværk, men det kræver, at du kortlægger og aktiverer det.

Det er en udbredt misforståelse, at man skal være en udpræget ekstrovert person for at netværke. Der findes mange forskellige måder at netværke på, og udbyttet kan være meget forskelligt.

Uanset om du er ekstrovert eller introvert, handler det om at finde en metode, du er tryg med. Med dette in mente skal vi i det følgende se nærmere på, hvordan du får mest muligt ud af dit netværk.

Få mere ud af dit netværk

Du må ikke forvente, at hver kontakt eller møde kan resultere i en jobsamtale eller et tip om et kommende job. Der er mange værdifulde delmål, du kan opnå, som ikke fører direkte til en ansættelse i første omgang.

En god tommelfingerregel er at tænke på det at netværke som en udveksling af informationer. Du får, men du skal også give. Det handler ikke nødvendigvis om at få et nyt arbejde, men om at få ny viden.

Du kan eksempelvis:

 • Få viden om en branche eller virksomhed
 • Få viden om krav til et bestemt job
 • Få feedback og en vurdering af dine kompetencer i forhold til et job
 • Sprede information; sørge for at andre kender dig og din jobsituation
 • Få feedback på projekter og tanker om at blive selvstændig
 • Få viden om åbninger på jobmarkedet, udbud og efterspørgsel
 • Få adgang til et endnu større netværk og komme i betragtning til ledige job.

undefined

Hvem er i dit netværk? 

Da dit netværk næsten helt sikkert er større, end du forestiller dig, kan det være en god ide at gå systematisk til værks, når du skal kortlægge det. Du kan nemlig meget nemt komme til at glemme nogen.

Dit netværk består af dem, du kender og dem, du opsøger. Yderligere kan du tilføje alle dem, dit netværk kender.

Husk følgende, når du kortlægger dit netværk:

 • Venner
 • Venners familie og venner
 • Familie
 • Kolleger
 • Chefer
 • Kunder
 • Leverandører
 • Tidligere chefer og kolleger
 • Personer fra fritidsinteresser
 • Naboer og deres familier
 • Børns kammeraters forældre
 • Studiekammerater (fra universitetet, gymnasium, handelsskole, folkeskole...)
 • Dit lokalmiljø.


Spørg efter kaffe
Når du kontakter en person for at spørge om et kaffemøde, er det en god ide at slå fast, at du ikke er ude efter et job.

På den måde forventningsafstemmer du mødet. Det er nemmere for den anden at sige ja til et kaffemøde, når han eller hun ved, at du er ude efter viden og ikke en kontrakt.

Sørg for at kontakten forbliver varm - vedkommende skal gerne have dig på nethinden, hvis en mulighed skulle opstå.

 

Hvilke kontaktflader findes der?

Du kan netværke stort set alle steder, eksempelvis:

 • På sociale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn
 • Til brancheorienterede begivenheder som konferencer eller foredrag
 • Til formelle fællesskaber som netværksgrupper eller interesseorganisationer
 • Til sociale arrangementer i din fritid
 • I sportsforeningen eller bogklubben
 • I dit barns børnehave eller skole
 • Til familiefesten.

Du kan måske føle, at det er grænseoverskridende at netværke i sammenhænge, hvor I er samlet om noget andet end job og karriere. Det er helt forståeligt. Men husk på, at du blot er nysgerrig og interesseret i information.

Sig at du er jobsøgende
Noget af det vigtigste er at have modet til højt at sige: Jeg er jobsøgende. Det skal mange øve sig i. Måske gælder det også dig – måske ikke. Nogen synes, at det er pinligt, eller at de tiltrækker opmærksomhed på en uheldig måde. Det er langt fra tilfældet.

Vi kender alle nogen, der har mistet deres arbejde, og mange har også prøvet det selv.

Så øv dig – sig højt, at du er opsøgende og søger job. Du opnår rigtig mange nye og værdifulde kontakter på den måde.

Tre råd til at netværke:

 1. Brug de metoder, som passer til dig. Måske har du det bedst med at tale med én person ad gangen? Måske kan du bedst lide at gå til større netværksmøder? Måske kan du slet ikke lade være med at netværke hele tiden? Gør det, du bedst kan lide.
 2. Hav dig selv med i processen. Det er vigtigt at være autentisk, så dem, du kontakter, oplever, at du er tro mod dig selv og tryg i situationen. På den måde bliver mødet eller samtalen behagelig og konstruktiv for begge parter.
 3. Begynd med succesoplevelser. Du skal ikke presse dig selv ud i en manøvre eller situation, du ikke bryder dig om. Start med at netværke på en måde, som du er tryg ved. Få nogle succesoplevelser du kan bygge videre på.

"Det handler om at dele viden"

Det at netværke kan betyde meget, når du skal finde et nyt arbejde. Overraskende meget faktisk, konstaterer Lise Sønnersgaard. Efter mange år som medarbejder og salgschef i Medicinalbranchen oplevede hun at stå uden job. Læs Lise Sønnersgaards tre bedste råd til, hvordan du kan få mere ud af dit netværk.

Læs 3 gode råd fra Lise

Er du allerede i rådgivning hos os, kan du logge ind på vores portal, hvor du blandt andet kan få viden og inspiration, finde eksempler på ansøgninger og CV'er samt søge i vores jobdatabase.

Gennem vores portal, kan du også nemt og hurtigt synliggøre dig for de største virksomheder i Danmark ved at aktivere din jobprofil. Du kan søge blandt deres opslåede stillinger og få adgang til vores etablerede jobnetværk.

Log ind på portalen her

Sådan bruger du sociale medier

ALT bliver set 

Sociale medier spiller en stor rolle på det moderne arbejdsmarked – og det gælder også i forhold til rekruttering og jobsøgning.

Giovanni Niese rådgiver både virksomheder og jobsøgende i at bruge LinkedIn til jobsøgning og rekruttering. Ifølge ham orienterer mere end 75 procent af alle virksomheder sig på en spændende ansøgers profil. Især på LinkedIn og Facebook-profiler. Det bliver du nødt til at være bevidst om.

Tænk på, at alt, hvad du lægger op og skriver, kan blive set af potentielle arbejdsgivere. Udsagn og billeder, der på den ene eller anden måde stiller dig i et uhensigtsmæssigt lys, bør du derfor begrænse til private grupper, hvor du kender medlemmerne. Det er første hovedregel.

I det følgende giver Giovanni Niese sine 10 bedste råd til, hvordan du bruger sociale medier i din jobsøgning. Han tager udgangspunkt i LinkedIn, som er det vigtigste sociale medie i forhold til jobsøgning. Flere af principperne kan overføres til Facebook.

undefined

Giovanni Niese rådgiver virksomheder og jobsøgende
i at bruge LinkedIn til jobsøgning og rekruttering.

1. Definér dit eget brand
Inden du begynder at arbejde med personlig branding på LinkedIn og andre sociale medier, skal du stille dig selv det simple spørgsmål:
Hvad vil jeg gerne kendes for, og hvad vil jeg gerne kendes som?

Det kan virke som nogle store spørgsmål, men hvis du ikke selv besvarer dem, så gør andre det for dig.

Du skal gøre klart, hvad din faglige profil skal være. Hvad er din ekspertise? Dit brand handler dog ikke udelukkende om faglighed - du kan være nok så dygtig, men hvis du fremstår utilnærmelig og svær at samarbejde med, kan det være lige meget. Dit brand handler både om faglighed og personlighed.

2. Brug din headline aktivt
Headline er den titel, som står under navnet på din Linkedin-profil. Mange nøjes med at skrive, hvad deres titel er (eksempelvis ingeniør, digital designer eller underviser), men i forhold til branding kan det være en god ide at kombinere titlen med et udsagn om, hvad du kan bidrage med.

Det skal være meget kort - vi taler 4-5 ord. Det kan eksempelvis være: “Øger trafikken til din hjemmeside” eller “Skaber salg og kundetilfredshed”. Sætningen skal understrege, hvad dine kompetencer giver af resultater for en virksomhed.

Tænk samtidig også i at få et par relevante ord med, som du kan søges frem på. Hvis vi tager det første eksempel, kunne det være: ”Marketing – Branding – SEO – Øger trafikken til din hjemmeside.”

3. Fokus på resultater
Dit resumé er den første længere tekst, som en besøgende møder på din profil. Det er her, du fortæller, hvad du kan tilbyde.

De første 10 procent bør handle om din motivation. Hvad driver dig i din hverdag? Hvad er din faglige passion? I de følgende godt 85 procent fortæller du, hvad du kan bidrage med i en virksomhed. Hvilke resultater kan du skabe? Henvis meget gerne til konkrete resultater.

De sidste fem procent bruger du på at beskrive dig selv som person og kollega. Hvad kendetegner netop dig? 

4. Detaljerede underbeskrivelser
Et vigtigt element af din profil er de enkelte beskrivelser af din erhvervserfaring. Mange skriver blot, hvad deres titel var det pågældende sted, men det får en potentielt kommende arbejdsgiver ikke særligt meget ud af.

Prøv i stedet for at beskrive en case eller opgave, som du arbejdede på dengang, og nævn et konkret resultat, som du opnåede.

undefined

5. Vær opmærksom på nøgleord
Du skal udvælge de ord, som du vil kunne søges frem på, eksempelvis økonomi, salg eller undervisning. Det er dine nøgleord, og du skal implementere dem som en naturlig del af dit resume og dine arbejdsbeskrivelser. Også gerne i din headline. Gentag dem.

LinkedIn er udstyret med en algoritme, som identificerer, hvad din profil handler om. Algoritmen hjælper andre brugere med at finde frem til din profil, så det er meget væsentligt at hjælpe algoritmen på vej, da den netop scanner din headline, resume og underbeskrivelser for nøgleord.

6. Brug udtalelser på LinkedIn
Hvis du har udtalelser eller anerkendelser fra tidligere arbejdsgivere, kan du med fordel bruge dem i dit resume.

LinkedIn rummer en funktion, som fx gør det muligt at tilføje udtalelser eller videoer til sit resume. Det er en god ide, da udtalelser kan være med til at understøtte din faglighed. Du kan også placere eventuelle udtalelser i dine underbeskrivelser.

7. Venlig, vidende og værdiskabende
Det er ikke nok blot at oprette en profil. Du skal også være aktiv – og dermed synlig, og det kan du i første omgang være ved løbende at lave statusopdateringer (gerne personlige), kommentere, like eller dele andres opslag. Hvis du derimod søger en specialist-stilling eller drømmer om at blive iværksætter, kan du med fordel gøre endnu mere opmærksom på dig selv, eksempelvis ved at skrive artikler om et fagligt emne, som interesserer dig.

Husk altid de tre V’er: Venlig, vidende og værdiskabende. Du skal vide, hvad du taler om.

8. Udvid dit netværk
Du kommer i forbindelse med en del mennesker på LinkedIn. Det kan være nogen, som kommenterer dine skriverier eller nogen, som du havner i en diskussion med i forlængelse af andres opslag. Der kan også være grupper på LinkedIn, som beskæftiger sig med netop dit fagområde, som du med fordel kan være aktiv i.

Du udvider dit netværk ved at anmode om at blive ‘forbundet’ med de personer, du kommer i kontakt med. Vær tålmodig.

9. Brug den engelske sprogversion af LinkedIn
Hvis du ændrer sprogindstillingen til engelsk på din profil, får du adgang til en række funktioner, som ikke er tilgængelige i den danske version (endnu). Du kan for eksempel søge efter relevant indhold. I søgefeltet indtaster du navnet på det stofområde eller fagområde, som du er interesseret i, og så finder søgemaskinen en masse af det nyeste indhold.

Du kan på denne måde spare meget tid.

10. Optimer til mobilen
Mindst 60 procent af alt trafik på LinkedIn foregår på mobiltelefoner. Det betyder, at størstedelen af de brugere, som kigger på din profil, gør det fra deres mobiltelefon. Du skal derfor optimere din profil til mobiltelefonen.

Når du opbygger din profil og opdaterer den, skal du tjekke, om det grafisk og funktionelt fungerer på en mobil. Det samme skal du gøre, når du skriver en artikel, statusopdatering eller en kommentar. Det er altid en god tommelfingerregel løbende at tjekke, hvordan din profil og dine opslag ser ud for andre.

“Træd ud af din komfortzone"

Taner Cayan har flere års erfaring som salgskonsulent, account manager, salgstræner og salgschef. Da han stod i en situation, hvor han søgte nye muligheder inden for salgsledelse, tog han en utraditionel fremgangsmetode i brug: Han kontaktede interessante profiler direkte på LinkedIn. Læs om de vigtigste erfaringer, Taner Cayan har taget med fra LinkedIn.

Læs 3 gode råd fra Taner

E-bog

DOWNLOAD E-BOG OM JOBSØGNING

Vi har samlet al viden og cases fra denne side i en e-bog, som du kan hente her - helt gratis.

DOWNLOAD E-BOGEN om jobsøgning

...

Skal vi hjælpe dig i nyt job?

Har du fået tilbudt outplacement-forløb af din virksomhed? Eller vil du vide mere om, hvordan du kommer videre i karrieren?

Sådan kommer du videre i karrieren