Skal du opsige? Hent vores nye guide til HR & ledere

WORKSHOP Tag ansvar for din egen work/life-balance

Kan du – lige som mange andre - genkende udfordringen i at skabe en fornuftig balance mellem familielivet og arbejdslivet? Mellem det private og karrieren. Du møder krav begge steder, men du ønsker også, at begge dele skal fungere og udvikle sig. Det kan være svært og udfordrer din såkaldte work/life-balance.

Du har selv ansvar for din egen trivsel  
Arbejdsmæssigt er det din leders ansvar at sætte rammerne for, at du kan trives på dit arbejde, at du er effektiv og når dine mål. Men som medarbejder har du også selv et stort ansvar over for dig selv – nemlig i forhold til din egen energi, din generelle trivsel og dine prioriteter i forhold til de rammer og mål, du oplever.

Bevar en sund work/life-balance
Vi tilbyder en workshop, vi kalder for ’Effektivitet og trivsel’, hvor du får forståelse for dit medansvar i forhold til din egen trivsel, arbejdsglæde og effektivitet på din arbejdsplads. Du får konkrete værktøjer og indsigt i, hvordan du kan optimere en travl og presset hverdag. Du lærer at bruge din energi optimalt og øge din egen trivsel og personlige effektivitet, som er med til at forebygge stress og opretholde din optimale work/life-balance. Workshoppen varer en halv dag og foregår på din arbejdsplads og tager udgangspunkt i aktuelle fokusområder. 

Karriere AS3

Effektivitet og trivsel