Skal du opsige? Hent vores komplette guide til HR & ledere

LevelUp online coaching Hvordan er et typisk coachingforløb?

Forløbet

Et coachingforløb med LevelUp kan se ud på mange forskellige måder og vil løbende blive tilpasset din medarbejders situation og organisationens behov.

For at give dig et indtryk af de forskellige aktiviteter og faser, der typisk indgår, kan du se et eksempel på et coachingforløb herunder.

 
Hvem:
Anna

Alder: 34 år

Stilling: Ny i rollen som mellemleder

Udfordring: Oplever store udfordringer i overgangen fra at være medarbejder til at være leder.

Annas situation

Anna er kommet til virksomheden i rollen som mellemleder efter nogle års ansættelse i et ikke-lederjob i en anden virksomhed.

Hun oplever, at hendes prioriteringer ofte er forskellige fra ledelsens. Hun arbejder også mere, end hun plejer - også udenfor normal arbejdstid.

Anna har rejst problemstillingen overfor sin nærmeste leder, og sammen tager de initiativ til et coachingforløb.

Opstart og 3-partsmøde

Anna vurderer at online coaching giver den fleksibilitet, der passer bedst til hendes travle hverdag.

Anne og lederen holder et indledende 3-partsmøde med en coach, der har erfaring med hendes udfordringer. De vurderer efter mødet, at coachen er et godt match.

Hun får adgang til LevelUp appen og hjælpes godt i gang med diverse opstarts-aktiviteter.

Chat og det første videomøde

Anna og hendes coach chatter sammen om hendes situation, og sammen præciserer de hendes udviklingsmål.

Coachen stiller desuden Anna et par spørgsmål, som hun skal overveje forud for deres næste videomøde.

Et par dage senere mødes de online til et videomøde i app'en. Her arbejder de videre med at konkretisere målet i forhold til Anna og organisationens fælles interesser, og de aftaler nogle opgaver, som Anna skal arbejde på for at nærme sig målet. Herudover aftaler de at mødes online hver 2. uge.

Efter mødet gennemfører Anna sin første guidede refleksion, som hjælper hende til at følge sin udvikling.

 

 

 

Coaching i en travl hverdag

Anna fokuserer på de opgaver, som hun og coachen har aftalt - og holder mellem videomøderne løbende kontakt via chatten.

Annas coach supplerer undervejs med forskellige refleksions-spørgsmål samt øvelser, som hjælper Anna med at holde fremdrift i sin udvikling.

Anna bruger desuden LevelUp app'ens mulighed for at indhente feedback fra sin leder og to øvrige kolleger.

 

 

Et fleksibelt samarbejde

Anna bliver kaldt til et ordinært statusmøde med sin nærmeste leder. Der har været stigende arbejdspres i løbet af de sidste uger, så Anna er blevet usikker på, om hun er den rette til jobbet.

Anna skriver derfor til sin coach, og de aftaler at holde et kort samtale for at vende situationen og finde en konstruktiv indgang til statusmødet samt forslag til, hvad Anna kan gøre.

Den hurtige respons gør det lettere for Anna at håndtere situationen, og den opfølgende evaluering via chat efter mødet, hjælper hende til at tage ejerskab for processen. Hun forstår og accepterer udfaldet, men er mere afklaret med, hvad hun kan og vil.

 

 

I mål

Efter 4 måneder med øvelser og videocoaching oplever Anna, at hun har nået sin personlige målsætning. Hun er blevet bedre til at prioritere og uddelegere opgaver, hvilket har skabt mere balance og overskud i hendes dagligdag.

Anna og hendes coach aftaler at afslutte forløbet, og udarbejder forskellige øvelser, som Anna skal arbejde med efterfølgende for at vedligeholde de gode tiltag.

Forløbet afsluttes med en slutevaluering med Anna og hendes leder.