Lederens guide til samtaler: 70 sider spækket med viden

Danmarks mentale sundhedsdag Start samtalen om trivsel med et inspirationsoplæg

Book et inspirationsoplæg om trivsel - og vær med til at fejre Danmarks Mentale Sundhedsdag

Hvert år giver Vellivforeningen alle danske arbejdspladser mulighed for at søge om 10.000 kr. til et event/foredrag om mental sundhed. Eventet skal foregå på jeres arbejdsplads i perioden 8.-18. oktober 2022.

Vi støtter det gode initiativ med en række oplæg, du kan booke hos os i anledning af Danmarks Mentale Sundhedsdag. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i et oplæg inden for et andet emne. 

Reservér dit oplæg hos os og ansøg herefter Vellivforeningen om at få dækket udgifterne via danmarksmentalesundhedsdag.dk. Frist for ansøgninger er den 3. juni 2022.

Inspirationsoplæg om trivsel og mental sundhed

Vælg dit oplæg herunder og reservér via formularen nederst på siden. Alle oplæg varer 2 timer og koster DKK 10.000,- + transport og moms.

Sådan skaber I trivsel på arbejdspladsen

Her får I redskaberne til at spotte stress og handle ved mistrivsel hos kollegaer. Vi ser også nærmere på de mest afgørende faktorer for trivslen på arbejdspladsen, og hvem der har hvilket ansvar for, at trivselsindsatsen lykkes.

Erhvervspsykolog Sarah Beg giver jer:

 • Nyeste viden om trivsel og forebyggelse af mistrivsel og stress.
 • Indsigt i hvem der har ansvar for hvad ift. trivsel og forebyggelse af stress.
 • Redskaber til at spotte og handle ved mistanke om mistrivsel og inspiration til arbejdet med trivselsmålinger.

Pas på trivslen i det hybride arbejdsliv

Vi dykker vi ned i de mange dilemmaer, udfordringer og muligheder som de nye, hybride arbejdsformer stiller os overfor og stiller skarpt på, hvordan vi passer på trivslen, arbejdskulturen og fællesskabet, når vi arbejder på distancen. 

Erhvervspsykolog Thomas Lange giver jer:

 • Viden om, hvad hybridarbejde betyder for trivslen, motivationen og fællesskabet på arbejdspladsen.
 • Forståelse for, hvordan I imødekommer behovet for både fleksibilitet, fordybelse og fællesskab i arbejdslivet. 
 • Forslag til, hvad I konkret kan gøre for at flette nye og gamle arbejdsformer sammen og højne både effektivitet og trivsel på arbejdspladsen.

Lær at håndtere konflikter på arbejdspladsen

Uenigheder på arbejdspladsen er uundgåelige og i mange tilfælde grobund for kreativitet, udvikling og dynamik. Men uenigheder kan eskalere til konflikter og skabe uro, mistrivsel og i værste fald medarbejderflugt, hvis de ikke håndteres korrekt.

Erhvervspsykolog Marianne Adelhardt Jensen giver jer:

 • Indsigt i, hvad der sker mellem mennesker i konflikt, og hvordan konflikter udvikler sig.
 • Indblik i, hvordan du med bevidst kommunikation kan nedtrappe konflikter og skabe forståelse for de forskellige perspektiver.
 • Konkrete råd og redskaber til at håndterer konflikter på arbejdspladsen og sikre, at jeres organisation er konfliktkompetent.

Forebyg krænkende adfærd på arbejdspladsen

Vi ser nærmere på, hvordan I forebygger krænkende adfærd på arbejdspladsen, arbejder med nødvendige kulturændringer og tackler de de følelsesmæssige reaktioner, der kommer i kølvandet af krænkelser.

Erhvervspsykolog Christel Arendt Stoltze giver jer:

 • Indsigt i, hvordan krænkelser påvirker trivslen og den enkeltes følelsesmæssige reaktioner.
 • Afklaring af, hvem der har ansvar for hvad ift. forebyggelse, og hvordan I griber arbejdet med kulturændringer an. 
 • Konkrete råd og redskaber til at forebygge krænkende adfærd og håndtere dialoger om krænkelser. 

Skab større trivsel med dialogisk feedback

Dialogisk feedback giver bedre relationer, større trivsel og stærkere præstationer. Bliv inspireret til, hvordan I som organisation skaber en effektiv feedback-kultur

Direktør Lisbeth Bygsø-Petersen giver jer:

 • Viden om dialogisk feedback og de psykologiske mekanismer, der er i spil, når vi giver og modtager feedback.
 • Indsigt i, hvordan man inddrager modtagerens synspunkter, forståelser og forudsætninger i sin feedback
 • Gode råd til, hvordan I kommer i gang med at give og modtage feedback i hverdagen.

Fasthold motivationen under forandringer

Bliv klogere på, hvordan I gennemfører forandringer på en måde, så alle involverede ser meningen med dem og føler ejerskab.

Erhvervspsykolog Camilla Lange giver jer:

 • Viden om, hvordan forandringer påvirker os, og hvilke reaktioner, det kan medføre.
 • Indsigt i, hvordan I imødegår de negative og fremmer de positive konsekvenser af forandringer.
 • Gode råd og redskaber til at planlægge og gennemføre forandringer med blik for trivsel, motivation og ejerskab. 

Reservér dit oplæg

Vælg oplæg og ønsket dato herunder. Vi kontakter dig i starten af juli, når Vellivforeningen har godkendt overfor dig, at de dækker udgifterne. Først herefter er din booking bekræftet.

Hvad er Danmarks Mentale Sundhedsdag?

Danmarks Mentale Sundhedsdag er inspireret af WHO's World Mental Health Day, der er en årlig mærkedag den 10. oktober. Danmarks Mentale Sundhedsdag giver alle danske arbejdspladser mulighed for at søge om 10.000 kr. til et event om mental sundhed gennem Vellivforeningen.

LÆS MERE OG SØG PENGE HER