DANMARKS MENTALE SUNDHEDSDAG Start samtalen om trivslen - book et inspirationsoplæg

Book et inspirationsoplæg om trivsel - og få udgifterne dækket

Hvert år giver Vellivforeningen alle danske arbejdspladser mulighed for at søge om 10.000 kr. til et event/foredrag om mental sundhed i forbindelse med Danmarks Mentale sundhedsdag. Eventet skal foregå 7.-11. oktober 2024 (uge 41).

AS3 støtter det gode initiativ med en række inspirationsoplæg, du kan booke på siden her. Alle oplæg afholdes af vores erhvervspsykologer og trivselsrådgivere, de varer 1,5 time og oplæggene foregår online, så I kan samle kolleger på tværs af lokationer. Prisen er DKK 10.000,- svarende til beløbet Vellivforeningen støtter med. Alle udgifter er dermed dækket.

Se vores 5 inspirationsoplæg herunder og forhåndsreservér allerede i dag via formularen nederst på siden. Herefter kan du ansøge Vellivforeningen om støtte. Der er åbent for ansøgning april-1. juni 2024.

 

6 VEJE TIL TRIVSEL

Få større trivsel på arbejdspladsen med disse fokuspunkter

Det skal I høre om

Tænk, hvis I kan skabe en arbejdsplads, hvor færre medarbejdere mistrives. Hvor trivsel er et fælles ansvar og ikke lægges over på den enkelte. Hvor rammerne for opgaverne fordrer flere positive fællesskaber. Hvor I griber hinanden, før I falder. Hvor I skaber trivsel i stedet for at behandle mistrivsel.

I dette oplæg præsenterer vi jer for 6 veje til trivsel, som kan hjælpe jer med at skabe netop det. Vi deler også konkrete tips og inspiration til, hvordan I får de seks veje ud at leve på jeres arbejdsplads og i jeres hverdag.

Det får I med jer

 • Viden om, hvad der skaber trivsel og det modsatte.
 • Indsigt i, hvordan både kontekst, omgivelser og individets præferencer påvirker trivslen.
 • Inspiration til, hvordan I kan arbejde med de 6 veje i hverdagen.
 • Ideer til nye rammer og indsatser, I kan implementere.
 • Forslag til enkle men effektfulde tiltag, I kan starte allerede i dag.

 

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF GENERATIONER

Gør forskelligheder til fordele og skru op for det gode samarbejde

Det skal I høre om

Potentialet for nytænkning er enormt, når flere generationer mødes på arbejdspladsen. Men hvordan får I succes med samarbejdet og gør aldersforskelle til en fordel fremfor en faldgrube?

Bliv både overrasket og inspireret, når vi kaster lys over det gode samarbejdes dna og forklarer, hvordan I nedbryder fordomme, håndterer (generations)spændinger og skaber plads til mere forskellighed i samarbejdet.

Det får I med jer

 • Viden om, hvordan ubevidste bias skaber kløfter og konflikter på arbejdspladsen.
 • Indsigt i, hvordan en nysgerrig tilgang kan booste både kreativiteten og effektiviteten.
 • Inspiration til at skabe de bedste rammer for forskellighed, videndeling og fællesskab på tværs.
 • Konkrete forslag, I kan implementere med det samme.   
 • 3 vigtige råd til alle ansatte og 3 til virksomheden

 

BEVAR MOTIVATIONEN UNDER FORANDRINGER

Kom sikkert i mål med trivslen i behold, når forandringens vinde blæser

Det skal I høre om

Forandringer i organisationen er et potentielt minefelt fyldt med modvilje, mistillid og modstand. De tærer på både trivslen og motivationen, hvis I ikke griber dem rigtigt an.

Synderen er ofte travlhed, manglende inddragelse og indsigt i, hvordan mennesker reagerer forskelligt på betydningsfulde forandringer.

Det laver vi om på med dette oplæg, hvor I lærer at se på forandringer med helt nye øjne og bliver klogere på, hvordan I opretholder jeres resultater og bevarer motivation og trivsel undervejs.

Det tager I med jer

 • Viden om, hvordan vigtige forandringer påvirker os som mennesker, og hvad det betyder for forandringer på arbejdspladsen.
 • Indsigt i, hvorfor det er afgørende at give tid til både ophør, omstilling og opstart – og hvad de forskellige faser kræver af ledere og medarbejdere.
 • Inspiration til at skabe de bedste rammer for trivsel og motivation - før, under og efter en større forandring.
 • Forslag til, hvordan I kan støtte hinanden ved at tydeliggøre mål, fremdrift og læring. 
 • 10 råd, der vil gøre en forskel i jeres næste forandringsprojekt.

 

GØR HINANDEN BEDRE MED FEEDBACK

Få øje på de blinde vinkler og skab større trivsel, læring og udvikling

Det skal I høre om

Medarbejdere som ikke udvikler sig, trives dårligere og mister hurtigere motivationen på jobbet. Den letteste adgang til faglig og personlig udvikling i dagligdagen er gennem feedback. Hvis det vel og mærke gøres på den rigtige måde.

Det sætter vi fokus på i dette oplæg, hvor I får masser af viden, inspiration og anbefalinger til den motiverende og værdiskabende feedback.

Det får I med jer

 • Viden om, hvordan vi gennem feedback kan føle os sete, anerkendte og værdsatte.
 • Indsigt i, hvad der adskiller feedback 1.0 og 2.0, og hvorfor sidstnævnte skaber større trivsel, læring og udvikling.
 • Inspiration til at udvikle en effektiv feedback-kultur på jeres arbejdsplads.
 • Forslag til, hvordan I kommer i gang og gør feedback til en fast del af jeres samarbejde.
 • Konkrete eksempler og tips til at give og modtage motiverende feedback.

 

KONSTRUKTIV KONFLIKTHÅNDTERING

Lær at forebygge konflikter og handle mere konfliktkompetent

Det skal I høre om

Uenigheder og konflikter er uundgåelige på en arbejdsplads og kan være grobund for læring og udvikling. Men håndteres de ikke korrekt - og i tide - kan de eskalere og skabe uro, mistrivsel og i værste fald medarbejderflugt.

I dette oplæg får I indblik i konfliktens abc og en række konkrete værktøjer, som I kan anvende som henholdsvis part eller udenforstående i en konflikt på arbejdspladsen.

Det får I med jer

 • Viden om konfliktens dynamik og de psykologiske mekanismer, der er på spil.
 • Indsigt i, hvad der skaber grobund for konflikter på arbejdspladsen.
 • Kommunikative greb og samtaleværktøjer, der hjælper jer med at nedtrappe konflikter. 
 • Forslag til spilleregler, som kan forebygge, at uenighed udvikler sig til konflikt.
 • Værktøjer til at tøjle de umiddelbare reaktioner, så I undgår at konflikter udvikler sig.

 

Det siger deltagerne

Super fint oplæg som både operatører, specialister og ledere fandt inspirerende og let forståelig. Oplægget, som var online, blev en levende dialog med polls og chats Ulla Sigggard, Senior Manager, Xellia Pharmaceuticals

       

Reservér dit oplæg

Vælg oplæg og dato/tidspunkt herunder. Så kontakter vi dig i starten af juli, når Vellivforeningen har godkendt overfor dig, at de dækker udgifterne. Først herefter er din booking endeligt bekræftet.

  

Søg støtte gennem Danmarks Mentale Sundhedsdag

Danmarks Mentale Sundhedsdag er inspireret af WHO's World Mental Health Day, der er en årlig mærkedag den 10. oktober. Her får alle danske arbejdspladser mulighed for at søge om 10.000 kr. til et event om mental sundhed gennem Vellivforeningen.

ANSØG OM STØTTE HOS VELLIV FORENINGEN HER

  

Mød oplægsholderne

Thomas
Thomas Lange
Manager og erhvervspsykolog
Linkedin Mød Thomas

Mie
Mie-Marie Hye-Hestvang 
Erhvervspsykolog og coach
Linkedin Mød Mie-Marie


Rasmus Graucob
Erhvervspsykolog
Linkedin Mød Rasmus


Peter Norlyk 
Erhvervspsykolog
Linkedin Mød Peter

Sarah
Sarah Beg
Erhvervspsykolog og coach
Linkedin Mød Sarah

Carsten
Carsten Agerlin
Seniorkonsulent og coach
Linkedin Mød Carsten

Lotte
Lotte Nielsen
Erhvervspsykolog og coach
Linkedin Mød Lotte

Camilla
Camilla Lange
Erhvervspsykolog og coach
Linkedin Mød Camilla