Skal du opsige? Hent vores komplette guide til HR & ledere

coaching Eksempler på typiske temaer

Onboarding af ny kollega

 • Hvad er prioriteterne, den nye rolle og målene?
 • Hvem er de vigtigste stakeholders og deres forventninger?
 • Forlade noget og tage værdifulde læringer med sig
 • Forståelse af den nye kultur
 • Planlægning: Hvad, hvordan, med hvem og hvornår

Tydeligt lederskab

 • Effektivt samarbejde
 • Interaktionsevner, effektiv kommunikation og feedback
 • Den coachende leder
 • At drive forandring
 • Roller, kompetencer, styrker, udviklingsområder
 • Følelsesmæssig intelligens, selvledelse, stress
 • Prioritering, uddelegering, planlægning
 • Udfordrende situationer

Selvindsigt og handlekraft

 • Bevidsthed om sig selv og andre
 • Lede sig selv
 • Stærke relationer
 • Følelsesmæssig intelligens
 • Rolle og vigtigste mål
 • Prioritering og tidsstyring
 • Formålet med jobbet og egne værdier

Øge engagement

 • Fokus på trivsel for øget performance, kreativitet og samarbejde
 • Mening med arbejdet og værdier
 • Stress-symptomer
 • Faldende motivation
 • Udfordringer med performance
 • Work-life-balance
 • Udfordrende situationer

Udvikle talent

 • Karrieremuligheder, nye ansvarsområder, intern karriere
 • Tage ansvar for egen kompetenceudvikling, motivation og trivsel
 • Udfordringer i performance eller i motivation
 • Støtte talenters karriereudvikling og fastholde dem

Lede gennem forandring

 • Hvad ændres? Hvad gør ikke?
 • Hvad betyder forandringen for medarbejderen eller lederen?
 • Arbejde med medarbejderens eller lederens forståelse og accept af forandringer samt commitment
 • Lederens håndtering af forskellige reaktioner
 • Lederens målsætning og planlægning af, hvordan målene nås
 • Effektiv kommunikation
 • Drive forandring
 • Forskellige interessenter og samarbejde
 • Afklare eget mål

Den svære samtale

 • Svære dialoger med kollegaer, medarbejdere eller kunder
 • Konflikter, udfordringer i samarbejde
 • Udfordringer i performance eller nedsat motivation
 • Uoverensstemmelse i forventninger og uenigheder om fælles mål, fælles prioritering

Strategi til handling

 • Fælles syn på fremtiden
 • Hvad betyder det for medarbejderens rolle og adfærd
 • Planlægning og implementering
 • Engagere andre og samarbejde
 • Effektiv kommunikation

Særlige situationer

 • Særligt behov hos organisationen eller en medarbejder
 • Kan gennemføres som et program med en fast aftalt længde eller fast antal møder
 • Forberedelse på en udfordrende situation eller afklaring af egen tankegang om et særligt emne.
 • Opfølgningsmøde efter et coachingforløb - fx 3 måneder efter