DOWNLOAD GRATIS E-BOG OM COACHING

Indhold på niveau 2 - Practitioner

Kontrakt om coaching

Hvilke opmærksomhedspunkter er vigtige, når en kon­trakt om coaching indgås mellem coach og fokusper­son?

 

Hvad er betydningen af en tydelig kontrakt for coachingsamtalen?

 

Aktiv lytning i coachingsamtalen

Hvordan kan du integrere aktiv lytning som et redskab i samtalen?

 

Dialogiske forholdemåder

Hvordan kan dialogiske forholdemåder som nysgerrig­hed, refleksion og metakommunikation anvendes aktivt i coachingsamtalen?

 

Hvordan gør du dine spørgsmål relevante for fokuspersonens tema?

 

Processtyring frem for indhold

Hvordan kan styringen af processen frem for selve ind­holdet i coaching-samtalen være med til at øge motivationen og bevægelsen hos fokuspersonen?

 

Professionelt nærvær

Hvordan kan nærvær forstås og trænes i den profes­sionelle samtale, og hvilken betydning har det har for samtalens kvalitet?

 

Dialogisk feedback i coaching-samtalen

Hvordan kan du aktivt nuancere din måde at give feedback på ved at bruge den dialogiske feedback-model?

 

Eksamensbevis

Du får et eksamensbevis, når du har bestået dette niveau. 

Relevant, hvis du ønsker at:

  • integrere coaching eller en coachende tilgang i dit arbejde
  • styrke dine kompetencer til at skabe varige relationer
  • få flere redskaber til din dialog med andre
  • få en større forståelse af dig selv. 

Noget for dig? Så tilmeld dig her

Uddannelsen foregår i både Aarhus og København.

Se datoer og tilmeld dig her
Trivelsesledelse - trivsel på arbejdspaldsen