DOWNLOAD GRATIS E-BOG OM COACHING

Etikken bag coaching-uddannelsen

Coachinguddannelsen er baseret på en række etiske principper fra European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Det er en europæisk organisation, der arbejder for at professionalisere coaching, og som har givet Transition Coaching en international akkreditering. Du kan læse mere om EMCC her.   

De etiske principper er:

  • Coachen/mentoren anerkender ethvert menneskes værdighed og udviser en adfærd præget af respekt for forskellighed og fremmer lige muligheder
  • Det er coachens primære ansvar at tilbyde fokuspersonen den bedst mulige ydelse og at handle på en sådan måde, at det ikke kommer til skade for hverken fokusperson eller sponsor
  • Coachen forpligter sig til at handle med udgangspunkt i værdighed, selvbestemmelse og personligt ansvar.

EMCC’s etiske regler udgør grundstenen i coaching-uddannelsen. De er:

  • Kompetence
  • Kontekst
  • Bevidsthed om egne grænser og interessekonflikter
  • Integritet
  • Professionalisme

Noget for dig? Så tilmeld dig her

Uddannelsen foregår i både Aarhus og København.

Se datoer og tilmeld dig her
Trivelsesledelse - trivsel på arbejdspaldsen