DOWNLOAD GRATIS E-BOG OM COACHING

8 kernekompetencer danner rammen om din læring

kompetencer du vil bruge i dit arbejde som coach


Coaching-uddannelsen er udviklet på baggrund af 8 kernekompetencer, som overordnet set er beskrevet og defineret af
European Mentoring & Coaching Council. Efter hvert niveau gennemføres en eksamen, hvor de 8 kompetencer skal demonstreres til et stigende professionelt niveau.

Selvforståelse

Hvordan forstår coachen sig selv? Hvordan kan coachen udvide og nuancere denne forståelse? Hvor bevidst er coachen om sig selv?

Selvledelse

Hvordan håndterer coachen sig selv? Hvor bevidst er coachen om egen adfærd? I hvor høj grad er coachen i stand til bevidst at styre sin egen adfærd?

Kontraktforhandling

Hvordan forhandler coachen en kontrakt både på vegne af fokuspersonens behov og målsætning og i samspil med de værdier og rammeaftaler, der ligger forud for coachingen?

Relationsopbygning

Hvordan opbygger og vedligeholder coachen en konstruktiv samarbejdsrelation til fokuspersonen? Hvordan sikrer coachen, at processen er både etisk og virkningsfuld for fokuspersonen?

Facilitering af læring og indsigt

Hvordan igangsætter coachen en proces, der muliggør optimal læring og selvindsigt hos fokuspersonen? Hvordan tilrettelægger coachen sine samtalegreb ud fra fokuspersonens nuværende forståelse, parathed og tankemåde?

Målsætning og handlingsplan

Hvordan planlægges og struktureres en samtale effektivt, etisk og empatisk inden for den aftalte tidsramme? Hvordan inddrages og ansvarliggøres fokuspersonen mest muligt? Hvordan tilrettelægges og opsættes mål, der faciliterer refleksion, læring og forståelse hos fokuspersonen?

Anvendelse af modeller og teknikker

Hvordan anvender coachen modeller og teknikker til at skabe indsigt og læring? Hvordan integreres det i coachingforløbet? Hvordan kan modeller og teknikker bidrage til fokuspersonens merforståelse?

Evaluering

Hvordan evaluerer coachen effekten og effektiviteten af egen praksis? Hvordan opnår coachen et dybere kendskab til sin egen faglighed? Hvordan evaluerer coachen både sin egen præstation og fokuspersonens udbytte?

Noget for dig? Så tilmeld dig her

Uddannelsen foregår i både Aarhus og København.

Se datoer og tilmeld dig her
Trivelsesledelse - trivsel på arbejdspaldsen