LÆS VORES BLOG - KÅRET TIL DANMARKS BEDSTE LEDELSESBLOG

trivselsmåling Kender I trivslen på jeres arbejdsplads?

Flere og flere organisationer arbejder strategisk med at øge trivslen og forebygge stress og hermed nedbringe sygefraværet. Det gavner arbejdsglæden, motivationen, innovationen, fastholdelsen og ja, bundlinjen i sidste ende. 

Stress er dog en voksende udfordring. Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø føler de fleste voksne danskere sig stressede en gang i mellem. Inden for en periode på to uger vil cirka 14 procent faktisk føle sig stressede ofte eller hele tiden, og cirka to ud tre af dem angiver arbejdet som en vigtig kilde til stress.

TRIVSEL OG RISIKO FOR STRESS I ÉN MÅLING

AS3 har udviklet det digitale værktøj ’Trivsel på arbejdspladsen’, som giver virksomheder og organisationer mulighed for at måle både trivslen og risikoen for stress på arbejdspladsen.

Målingen bygger på 15 spørgsmål, der spørger ind til fire områder: mening i arbejdet, ledelse og samarbejde, organisationens værdier samt rytme i arbejdslivet.Der findes allerede en række målinger på området, men som det eneste måler dette værktøj både medarbejdernes trivsel og stressrisiko i den samme måling.

FØLG UDVIKLINGEN OVER TID

Det giver mulighed for at arbejde både fokuseret og forebyggende, da I med hyppige målinger kan følge udviklingen over tid og dermed løbende justere indsatsen. Det giver et langt mere reelt billede af trivslen frem for at måle en enkelt gang om året, som mange virksomheder gør i dag.

I denne artikel kan du læse de mest stillede spørgsmål om trivselsmålingens opbygning. 

I får en måling der: 

  • giver overblik over trivslen og risikoen for stress for den enkelte medarbejder, afdelingen og organisationen
  • nemt, hurtigt og med få spørgsmål støtter op om at fastholde en god trivsel samt forebygge stress
  • øger muligheden for konstruktive dialoger om udfordringer i dagligdagen og former en kultur, der fokuserer på handling og opfølgning
  • skaber rum til at udvikle en arbejdsplads, hvor medarbejderne kan præstere, mens stress og sygefravær mindskes
  • gør, at I kommer tættere på jeres medarbejdere.
Læs mere om målingen i vores brochure

PRIS

Prisen for målingen - og de medfølgende ydelser - er 180 kroner om året per medarbejder, der indgår i målingen. Derudover er der en engangsudgift på 15.000 kroner, som dækker opstart, planlægning og en indledende workshop for ledere.

Ekstraydelser efter behov

Derudover er der mulighed for støtte i form af rådgivning eller workshops til berørte medarbejdere, samt en række lederworkshops, der uddanner lederne til arbejdet med trivsel og stress i netop jeres organisation.

Vil du kontaktes?
Kontakt mig

Udfyld felterne, så kontakter vi dig