DOWNLOAD GRATIS E-BOG OM COACHING

Indhold på niveau 3 - Senior Practitioner

Facilitering af processer i coachingsamtalen

Hvornår og hvordan kan der faciliteres ny læring, merforståelse og øget handlekraft hos fokuspersonen?

 

Hvordan kan forskellige tilgange til coaching tilføre nye perspektiver til en samtale?

 

Personlige præferencer

Hvordan kan forskellige personlige præferencer hos både coach og fokusperson have betydning for sam­talen?

 

Hvordan bliver coachen bevidst om forskellene, og hvordan handler coachen på den indsigt?

 

Coachens forståelse for arbejdet med transitioner

Hvordan kan transitioner forstås psykologisk, og hvad skal coachen i den forbindelse vide, forstå og være opmærksom på?

 

Hvordan gør coachen sin indsigt om transitioner relevant for fokuspersonens mål med coachingsamtalen?

 

Indre motivation kan øges gennem coaching

Hvordan kan den indre motivation hos fokuspersonen øges, eksempelvis ved at fokuspersonen tager ansvar for sin situation?

 

Hvordan kan en stærk indre motiva­tion danne grundlag for nye handlemuligheder?

 

Forstå modstand

Hvordan kan modstand forstås, og hvordan undersø­ges det i samtalen?

 

Hvad er betydningen af, at coa­chen hjælper fokuspersonen til at opløse modstanden? 

 

Eksamensbevis

Du får et eksamensbevis, når du har bestået dette niveau. 

Relevant, hvis du ønsker at:

  • arbejde professionelt som coach
  • kunne trække på mange forskelige tilgange til coaching
  • arbejde med flere forskelige typer af mennesker og organisationer
  • udvikle din evne til at håndtere kompleksitet og arbejde med forandringer
  • udvikle dig personligt og få dyb selvindsigt.

 

Noget for dig? Så tilmeld dig her

Uddannelsen foregår i både Aarhus og København.

Se datoer og tilmeld dig her
Trivelsesledelse - trivsel på arbejdspaldsen