DOWNLOAD GRATIS E-BOG OM COACHING

Indhold på niveau 1 - Foundation

Coaching og coachingens grænseflader

Hvad er coaching, og hvordan adskiller coaching sig fra andre samtaleformer?

Rammesætning for coaching-samtalen

Hvordan opbygges en coachingsamtale, og hvilke ele­menter danner udgangspunktet for den dialogiske kommunikation?

Hvordan indgås aftalen om indholdet af og pro­cessen for coachingsamtalen?

Kommunikationens forskellige aspekter

Hvilke aspekter består kommunikation af, og hvad kan en udvidet kommunikationsforståelse bidrage med i coaching?

Hvordan kan du som coach gøre brug af de forskellige kommunikative signaler som den anden afsender, når du styrer samtalen og stiller dine spørgsmål?

Transitioner som ramme for coaching

Hvordan kan transitioner fungere som en forståelses­ramme for at arbejde med mennesker og organisatio­ner i forandring?

Eksamensbevis

Du får et eksamensbevis, når du har bestået dette niveau.

Relevant, hvis du ønsker at: 

  • få indsigt i coaching
  • træne grundlæggende coachingkompetencer
  • arbejde med samtalen som redskab til
    støtte, motivation og udvikling af andre
  • undersøge, hvordan elementer af
    coaching kan integreres i din hverdag.

Noget for dig? Så tilmeld dig her

Uddannelsen foregår i både Aarhus og København.

Se datoer og tilmeld dig her
Trivelsesledelse - trivsel på arbejdspaldsen