DOWNLOAD GRATIS E-BOG OM COACHING

Vores forståelse af coaching

COACHING I AS3 TRANSITION

Vi arbejder ud fra en coaching-definition, som tager udgangspunkt i transitions-begrebet. Det er altså Transition Coaching, vi tilbyder som coachinguddannelse.

Det betyder, at der i selve samtalen arbejdes med et tema, som fokuspersonen - den person, der coaches - ønsker at blive klogere på.

Coachen skal i samtalen støtte, lette, fremme eller stimulere den transitions-proces, der bidrager med ny læring, merforståelse og handlekraft hos fokuspersonen.

Coaching giver klar erkendelse til at handle aktivt 

Ny læring og merforståelse betyder, at fokuspersonen forstår sin problemstilling bedre eller ser problemstillingen i et helt nyt lys. Denne udvidede forståelse giver en handlekraft, som er fokuspersonens motivation til aktivt at gøre noget andet, end det man ellers ville have gjort.

Det forholder sig ofte sådan, at jo større erkendelsen af en udfordring eller problemstilling er, jo stærkere er motivationen for at handle. En udvidet erkendelse gør det altså mere klart, hvilken handling der skal foretages.

Når man arbejder med transitioner i coaching-sammenhænge, er det sjældent nok kun at vide, hvilken ydre, synlig eller kendt ændring, som fokuspersonen gennemgår.

Kend den indre og personlige proces

Det er nødvendigt at vide mere om, hvilke unikke og personlige processer, der sættes i gang hos den enkelte fokusperson; coachen må kende den indre forandring eller transition.

Når denne viden om fokuspersonens proces bringes frem, kan coachen hjælpe vedkommende til at få en udvidet og nuanceret forståelse af sin problemstilling.

Dermed bliver fokuspersonen bedre i stand til at handle.   

KONTRAKT OM EN COACHING-SAMTALE

Indledningsvis i en coachingsamtale skal der forhandles en kontrakt mellem coach og fokusperson. Hvad ønsker fokuspersonen at blive klogere på? Hvad skal samtalen bidrage med?

Kontrakten er særdeles vigtig, da den fungerer som kompas for samtalen. Det er særligt væsentligt, at man som coach vender tilbage til kontrakten i samtalen og sikrer, at samtalen bliver på sporet.

Af og til sker det også, at coach og fokusperson må genforhandle kontrakten.

Noget for dig? Så tilmeld dig her

Uddannelsen foregår i både Aarhus og København.

Se datoer og Tilmeld dig her
Trivelsesledelse - trivsel på arbejdspaldsen