DOWNLOAD GRATIS E-BOG OM COACHING

Uddannelse med international akkreditering

Gennemarbejdet coachinguddannelse 

I 2014 blev den samlede Transition Coaching-uddannelse akkrediteret af European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Det er en europæisk organisation, der arbejder for at professionalisere coaching og fremme best practice. 

Den eksterne kvalitetssikring betyder, at uddannelsens samlede faglige kvalitet, omfang og målrettethed er vurderet og godkendt efter EMCC's standarder.

Allerede i 2008 blev dele af uddannelsen dog akkrediteret af EMCC og siden har mere end 400 medarbejdere fra AS3 deltaget på Transition Coaching-uddannelsen. 

Den er dermed gennemarbejdet og professionaliseret - og vi inviterer nu alle, der ønsker at blive professionel coach, til at deltage.

Hvordan foregår en akkreditering?

En akkreditering tildeles, når man som ansøger har udarbejdet en fyldestgørende ansøgning samt indsamlet dokumentation for uddannelsens kvalitet fra blandt andet deltagere og undervisere.

Herefter tildeler EMCC en assessor, som skriver en evalueringsrapport, der valideres af en anden tildelt assessor. Herefter skal rapporten drøftes og godkendes af et internationalt panel.

Hvorfor EMCC?

AS3 valgte blandt andet EMCC på grund af EMCC's store fokus på etik. og vi ville gerne give deltagerne en internationalt anerkendt coaching-uddannelse. Derudover var det væsentligt for os at tage afsæt i europæiske standarder, hvilket matcher godt til AS3’s nordiske rødder.

EMCC’s akkreditering bygger på den såkaldte Bologna-proces, som er en aftale blandt europæiske undervisningsministre om at sikre kvalitet i uddannelsessystemer.

En akkreditering gælder i 5 år og rummer en forpligtigelse til løbende at udvikle uddannelsen.

Noget for dig? Så tilmeld dig her

Uddannelsen foregår i både Aarhus og København

Se datoer og tilmeld dig her
Trivelsesledelse - trivsel på arbejdspaldsen