DOWNLOAD GRATIS E-BOG OM COACHING

Hvornår kan du bruge coaching?

Der skal være Reelt ønske om forandring inden coaching

Coaching er et effektivt redskab i mange typer af professionelle samtaler, men er dog ikke et mirakelmiddel mod alle typer af problemstillinger. 

Metoden henvender sig både til personer, der gerne vil udvikle sig, men også til de ledergrupper og organisatoriske enheder, der vil arbejde fokuseret med denne 100 % tilpassede udviklingsmulighed.

Valget om coaching kan opstå ud fra et generelt ønske om at lære noget om sig selv, udfolde sit potentiale eller gå efter sine drømme, men coaching kan også bruges i en organisatorisk kontekst, hvor man eksempelvis ønsker at skabe helhed eller sammenhørighed.

Eller beslutningen kan tages, hvis der er et konkret tema, der udfordrer én, eller hvis man føler sig uopfyldt i sit arbejde. I alle tilfælde bør der være et reelt ønske om at skabe en forandring.

Coaching er ikke et quick fix

I coaching skal man selv tage ansvaret for sin udvikling og arbejde for at nå sine mål. Det kræver mental parathed og en åbenhed i forhold til at udfordre sig selv.

Derfor bør man som udgangspunkt ikke sende personer til coaching, som ikke har et ægte ønske om at udvikle sig. Coaching fungerer kun, hvis dialogen er baseret på en ægte villighed til at flytte sig.

Ofte vil en fokusperson møde op med et konkret tema, som der ønskes hjælp til at løse, og coachen vil bidrage til processen. Igennem processen får mange dog mere end en blot en løsning.

konkrete metoder til udvikling i fremtiden 

Coachen bidrager med konkrete metoder, så personen selv kan løse problemer eller udfordringer i fremtiden.

Personen udvikler sig, lærer nyt om sig selv og bliver på den måde i stand til at udfolde og bruge deres fulde potentiale.

Noget for dig? Så tilmeld dig her

Uddannelsen foregår i både Aarhus og København.

Se datoer og tilmeld dig her
Trivelsesledelse - trivsel på arbejdspaldsen