DOWNLOAD GRATIS E-BOG OM COACHING

Din rolle som coach

FOKUSPERSONEN RUMMER SELV LØSNINGERNE

Det er en central antagelse inden for coaching, at fokuspersonen selv sidder med løsningerne eller svarene på sin udfordring eller sit tema. Det er derfor ikke coachens opgave at komme med specifikke handlemuligheder eller anvisninger.

en COACH FRIGØR MULIGHEDER

Coachens opgave er i stedet at hjælpe fokuspersonen med at reflektere over og få nye perspektiver på sin problemstilling eller sit tema samt at opdage nye sammenhænge.

Dermed motiveres vedkommende til at handle i overensstemmelse med sit mål. Man kan sige, at coachen hjælper fokuspersonen med at frigøre de muligheder, som fokuspersonen har inden i sig.

en coach er nysgerrig og undersøgende 

Nysgerrighed er et meget væsentligt nøgleord. Når coachen er nysgerrigt til stede i samtalen, fungerer coachen som en neutral samtalepartner.

Neutralitet betyder ikke, at man er holdningsløs, ansvarsløs eller ikke har interesse for fokuspersonen. Det betyder, at man ikke er optaget af at finde frem til det afgørende perspektiv, som er årsagen til problematikken eller temaet. I stedet hjælper man fokuspersonen med at folde nogle forskellige perspektiver ud.

Derudover er det væsentligt, at coachen formår at slippe sin egen forforståelse af situationen og arbejde undersøgende i forhold til fokuspersonens problemstilling eller tema.

Som coach skal man derfor være opmærksom på at vise, at man har en interesse for sagen uden at have interesse i sagen.  

coachen skal Styre processen

Endelig er det væsentligt, at coachen kan arbejde på både indholds- og procesniveau.

På indholdsniveau udvikler samtalen sig gennem dialogen mellem coach og fokusperson omkring det tema, som fokuspersonen ønsker at blive klogere på.

Procesniveauet udformer sig som en samtale om samtalen. Det fungerer som et slags ophold eller en timeout, hvor coachen sammen med fokuspersonen kan reflektere over, dels om samtalen har det rigtige fokus, dels om den måde coach og fokusperson taler sammen på er meningsfuld og behagelig for fokuspersonen.

Fokuspersonen ved, om samtalen drejer sig om det rigtige på den rigtige måde, men coachen har ansvaret for at sikre at samtalen er relevant for fokuspersonen.

Det er ikke nødvendigt for coachen at forstå situationen fuldt ud for at kunne facilitere refleksion hos fokuspersonen. For fokuspersonen er eksperten på indholdet, mens coachen er eksperten i forhold til at styre processen.

Noget for dig? Så tilmeld dig her

Uddannelsen foregår i både Aarhus og København.

Se datoer og tilmeld dig her
Trivelsesledelse - trivsel på arbejdspaldsen