Få bedre indblik i din medarbejders trivsel

Tak, fordi du tog vores test "Har du blik for din medarbejders trivsel".

Her har vi samlet vores 10 spørgsmål og anbefalinger til dig, der vil have bedre indblik i dine medarbejderes trivsel - og styrke relationen og samarbejdet.

Skriv dig op og modtag 3 mails med konkrete råd og anbefalinger

1. Hvilke opgaver giver din medarbejder mest energi?

Man kan inddele opgaver i forskellige kategorier – alt efter om de giver energi, kræver lidt energi eller dræner energi. Det er meget individuelt, hvilke opgaver en medarbejder putter i de forskellige kategorier. 

Dem, der giver energi, kan for nogle være opgaver som er forudsigelige, kan klares på egen hånd og som falder indenfor medarbejderens kompetenceområde. For andre vil det være opgaver som involverer samarbejde med andre - eller som man får et kick ud af at løse. 

Jo bedre indblik du har i den enkelte medarbejders præferencer, jo bedre kan du sikre, at opgaverne på tværs af teamet bliver fordelt meningsfuldt og med blik for både trivsel, deadlines og kompetencer. Det vigtigste er, at din medarbejder oplever balance, så arbejdsugen består af en passende mængde af de forskellige kategorier.

Sådan bruger du motivation til at skabe trivsel

2. Hvilke opgaver dræner din medarbejder?

Det er individuelt, hvilke opgaver der dræner en medarbejder for energi. Det kan være dem, der er langvarige, komplekse og kræver mange parter involveret.

Det kan dog også være opgaver, som din medarbejder oplever som rutineprægede og tunge.  

Det er vigtigt, at du som leder går på opdagelse, så du har indsigt i, hvordan den enkelte medarbejder påvirkes forskelligt af forskellige typer af opgaver.

3. Hvor ofte har du individuelle samtaler med din medarbejder?

Det er forskelligt fra medarbejder til medarbejder, hvor hyppigt der er brug for individuelle samtaler. Vi ved dog, at hyppige interaktioner giver dig mulighed for at:

  • lære din medarbejder bedre at kende
  • spotte tegn på mistrivsel eller stress.
  • skabe tillid mellem jer, der gør det muligt for dig at handle proaktivt.

Hent e-bogen 'Lederens guide til samtaler'

4. Hvad er det særligt vigtigt for din medarbejder at have indflydelse på?

Indflydelse er en af de parametre, der betyder allermest for en medarbejders trivsel. Faktisk peger forskning på, at der er en ligefrem sammenhæng mellem mængden af indflydelse og medarbejdernes trivsel. Man kan have indflydelse på mange forskellige måder, fx på:

  • hvor og hvornår, man udfører sit arbejde.
  • hvem man samarbejder med i processen.
  • hvilke programmer, man anvender.
  • hvilken deadline man har.  

Gå på opdagelse i, hvad din medarbejder har mest brug for at have indflydelse på. Kan du muliggøre indflydelse – hvis vedkommende ikke allerede har den? 

5. Hvor tit giver du din medarbejder feedback?

Feedback er en praksis, der kan hjælpe dig og din medarbejder med løbende at forventningsafstemme. Når du giver feedback, viser du også din medarbejder, at du ser og anerkender hans eller hendes indsats.  

Særligt de yngre generationer på arbejdsmarked efterspørger feedback. Så de har en fornemmelse af, om de lykkes, og hvordan de kan forbedre deres indsats.  

Feedback er dog noget, man skal øve sig i, da det er visse regler, du skal overholde. Samtidig skal du afstemme med din medarbejder, hvornår, hvordan og med hvilket sigte, du giver feedback. 

Husk, at du også selv skal være parat til at modtage feedback fra din medarbejder.  

Sådan giver du konstruktiv feedback

6. Hvad skaber mening i arbejdet for din medarbejder? 

Medarbejdere, der er bevidste om, hvad der skaber mening for dem, oplever en højere trivsel. Men det er ikke alle, der har et sprog for, hvad der giver dem mening. Derfor kan du med fordel spørge ind for at blive klogere. 

Mening kan være at føle, at man bidrager til en større kæde af processer for at få noget større til at hænge sammen.  

Mening kan være på et større plan, hvor man oplever, at ens indsats gør en forskel for verden eller for nogle modtagerne af et produkt eller tjeneste.  

Det kan også være meningsfuldt for den enkelte at opleve, at man bruger de kompetencer, man har bedst muligt.  

7. Hvilke faglige eller personlige kompetencer vil din medarbejder gerne udvikle? 

Det betyder meget for de fleste at være i udvikling. Og det har betydning, at du som leder interesserer dig for, hvilke kompetencer din medarbejder ønsker at udvikle.

Du viser din medarbejder, at du ønsker at investere i vedkommende. Og den interesse har stor betydning for, hvor længe din medarbejder bliver i jobbet.  

Undersøgelser viser faktisk, at mangel på faglig udvikling er en af de primære grunde til, at medarbejdere forlader et job. Kun overgået af dårlig ledelse.  

8. Hænger din medarbejders arbejdsliv og privatliv hænger godt sammen? 

Som leder kan det være gavnligt for dig at have indblik i, hvordan din medarbejder oplever balancen mellem arbejde og privatliv. Hvis balancen ikke er der, vil det gå ud over trivslen og dermed performance på arbejdspladsen.  

Spørg ind og hav et åbent mindset. Måske er der noget, du kan gøre det muligt for din medarbejder at ændre på? Eller måske kan du ændre på noget, som kan gavne din medarbejders samlede balance?

Husk, det er tilladt at tænke kreativt og prøve nye tiltag af - og evaluere efterfølgende.  

9. Er du tæt nok på din medarbejder til at kunne opfange ændringer i adfærd eller humør?

Når vi rammes af mistrivsel eller stress, ses det ofte i vores adfærd. Der vil være ændringer, som vi måske ikke selv er bevidste om, men som mennesker omkring os vil observere - hvis de vel og mærke kender vores normale adfærdsmønstre.  

Jo mere observant du er som nærmeste leder, jo bedre vil du være i stand til at spotte adfærdsændringer hos din medarbejder. Det giver dig mulighed for at handle proaktivt og bremse en udvikling, der ellers kunne ende i en sygemelding.  

Læs mere om, hvordan du spotter symptomer på stress

10. Hvor ofte spørger du eksplicit ind din medarbejders trivsel og generelle velbefindende?

Måske har du svært ved at spørge direkte ind til din medarbejders trivsel. Ikke desto mindre ved vi, at hyppige dialoger om trivsel kan medvirke til, at du fanger mistrivsel og stresssymptomer i opløbet.

Det giver dig mulighed for at sætte ind i tide - inden mistrivsel udvikler sig til stress. 

Tilmeld dig webinaret 'Sådan skaber du trivsel på arbejdspladsen'

Vil du have gode råd til at styrke trivslen og relationen?

Skriv dig op og få 3 mails med konkrete råd og anbefalinger

Udfyld formularen herunder, så sender vi dig 3 mails med konkrete anbefalinger til, hvordan du opbygger en tættere relation til dine medarbejdere og styrker både trivslen, motivationen og samarbejdet.  Du vil også modtage vores nyhedsbrev hver 3. uge med inspiration til ledelse og det gode arbejdsliv og invitationer til webinarer med vores trivselsrådgivere og erhvervspsykologer.