LÆS VORES BLOG - KÅRET TIL DANMARKS BEDSTE LEDELSESBLOG

Her er alt, du skal vide om outplacement, og hvad din virksomhed kan få ud af det.

Mange virksomheder ønsker at give deres opsagte medarbejdere bedre muligheder for at komme godt videre. Her kan et outplacementforløb gøre en markant forskel, da den opsagte får mulighed for at arbejde målrettet mod at komme i et nyt job.

 

I det følgende tager vi dig hele vejen rundt om begrebet outplacement – hvad det indebærer, hvad det koster, og hvilken værdi det kan tilføre ikke bare den opsagte medarbejder, men hele virksomheden

Gratis guide

Download e-bøger om opsigelsesprocessen

Sådan kommer du gennem en opsigelsesrunde

Hvad er outplacement?

Når en medarbejder eller leder bliver afskediget, kan en virksomhed vælge at tilbyde den opsagte et outplacement-forløb. Hovedformålet med outplacement er at hjælpe den opsagte med at komme i et nyt job.

Et outplacement-forløb kan indeholde flere forskellige gruppeaktiviteter, hvor der også er sparring med andre jobsøgende. Men det er altid den personlige rådgivning, som er hjørnestenen i forløbet. 

Målrettet og procesorienteret

Mange virksomheder ønsker at støtte deres opsagte medarbejdere til at komme videre i deres arbejdsliv på en ordentlig måde. Her er outplacement et rigtig godt redskab.

Medarbejderen får overblik over sine faglige og personlige kompetencer og ønsker til et kommende job. Samtidig bliver kandidaten styrket i at målrette den konkrete jobsøgning.

I mange tilfælde er outplacement-forløbet først gennemført i det øjeblik, hvor den opsagte medarbejder har fundet et nyt arbejde. 

På den måde giver outplacementforløbet den opsagte mulighed for at arbejde målrettet og procesorienteret mod at finde et nyt job. Samtidig bliver resten af organisationen, inklusiv de blivende medarbejdere, bekræftet i, at virksomheden tager hånd om sine medarbejdere. Også efter de er blevet opsagt. Det er en erkendelse, der styrker loyaliteten fra medarbejder til virksomhed. 

  

Personlig rådgivning i centrum

Helt centralt i et outplacement-forløb står den personlige rådgivning mellem kandidat og rådgiver. Den opsagte skal få det fulde overblik over, hvad vedkommende kan, og hvilke ønsker der er til et kommende job.  

I løbet af et outplacement-forløb udvikler kandidaten og rådgiveren en personlig relation, som hjælper rådgiveren til at forstå, hvordan kandidaten kan hjælpes bedst muligt i sin jobsøgning. 

Den personlige rådgivning står centralt, men som regel tilbydes der også digitale jobsøgningsaktiviteter, holdundervisning, netværk og workshops er også en del af et outplacementforløb.

Klarhed over kompetencer

Mange mennesker, der har været i den samme stilling flere år i træk, kan miste overblikket over deres egne kompetencer. Medarbejdere, der har løst de samme opgaver flere år i træk, risikerer simpelthen at udvikle en blindhed overfor, hvad det er for nogle kompetencer og færdigheder, de bruger i deres daglige arbejde.                 

Derfor er en vigtig del af et outplacement-forløb at opnå en helt konkret forståelse af egne kompetencer, og det vil som regel være det første, som rådgiver og kandidat tager fat på i et outplacement-forløb.  

Før selve jobsøgningen kan gå i gang, skal selve fundamentet nemlig etableres. Hvad er vedkommendes kompetencer, hvilke resultater har vedkommende skabt, og hvor ønsker kandidaten at arbejde i fremtiden?

 

Opmærksomhed på netværket

Når kompetencer er på plads, handler det om at opdage nye jobmuligheder.

Den opsagte skal se nærmere på sit netværk og folde det helt ud. Der skal også arbejdes med vedkommendes profil på eksempelvis LinkedIn.

Det gør rådgiveren og kandidaten i fællesskab. Der kan også være workshops og undervisning i brug af netværk.  

Til sidst begynder selve jobsøgningen. Ansøgninger kan sendes ud. Men det er afgørende at gennemgå afklaringsprocessen først. Det er sådan jobsøgende får de bedste resultater med outplacement.

 

Kan alle komme i et outplacement-forløb?

Uanset hvilken stilling eller uddannelse, den opsagte medarbejder har, kan det lade sig gøre at gennemføre et outplacement-forløb med stort udbytte.

Outplacement handler om at finde ud af, hvad man kan, og hvad man vil og få de redskaber, der skal til, for at finde et nyt job. Det er en proces, som alle kan have gavn af. Uanset om den opsagte medarbejder er leder, akademiker, ufaglært eller noget helt fjerde.

Efteruddannelse eller selvstændig

Det umiddelbare formål med et outplacement-forløb er, at den opsagte medarbejder skal få et nyt job. Men outplacement giver plads til flere former for afklaring. Nogle kandidater vil finde ud af, at de ønsker at videreuddanne sig eller etablere egen virksomhed. Det er indsigter, som er værdifulde for alle faggrupper og professioner.

Sådan fungerer et outplacementforløb

Personlig rådgivning spiller en nøglerolle i outplacement, men der kan være forskel på de enkelte forløb. Det er nemlig den opsagtes behov, der afgører, hvad et forløb kommer til at indeholde.

Det er kandidaten, der er i centrum i outplacement-forløbet. Og så er det rådgiverens opgave at finde ud af, hvilken støtte vedkommende har brug for.

Redskaber til rådighed

Outplacement-forløb varierer i længde, men det er aldrig en stillestående proces. Kandidaten får gradvist flere redskaber stillet til rådighed. Det er uanset, om forløbet varer et par måneder eller et helt år.

Et outplacement-forløb kan blandt andet indeholde personlig rådgivning, webinarer eller andre gruppeaktiviteter om eksempelvis kompetenceprofil eller afklaring af jobmål.

Det kan også være undervisningsmoduler, hvor kandidaten får adgang til eksempelvis læsestof af høj faglig kvalitet.

Det er altid kandidaten og rådgiveren, der i fællesskab ligger en plan for, hvordan outplacementforløbet skal strikkes sammen. På den måde bliver kandidaten styrket lige der, hvor vedkommende har brug for det.

Medarbejder eller leder

Outplacement varierer alt efter den enkelte kandidat. Typisk vil der være forskel på, om vedkommende er opsagt medarbejder eller opsagt leder.

Forløbene bliver målrettet i forhold til, om kandidaten er medarbejder eller leder. I begge tilfælde handler det om at sætte de rette jobsøgningsstrategier og handlingsplaner i spil, der passer til netop den enkelte kandidat. Ledere vil dog typisk have et større fokus på at aktivere sit netværk. 

Ansvar for ansøgninger

Outplacementforløbet er langt hen ad vejen et partnerskab mellem kandidat og rådgiver. De to er fælles om at finde frem til de kompetencer, kandidaten har, hvordan kompetencerne kan sættes i spil og hvilken vej, der fører hen til det ønskede job. 

I sidste ende er det kandidaten selv, der har ansvar for sin jobsøgning. Det er kandidaten, der skal skrive ansøgningerne og må yde den afsluttende indsats for at få jobbet i hus.

Sådan vælger du den rigtige outplacement-udbyder

Når du har besluttet dig for at tilbyde opsagte medarbejdere outplacement, skal du være grundig med at finde den rigtige udbyder.

Det er afgørende at finde det match, der passer bedst til udviklingen på arbejdsmarkedet og virksomhedens egne behov. Her er der overvejelser, som en virksomhed bør gøre sig, og det kan være en god ide at tage møder med udbyderne, før I træffer den endelige beslutning.

Vi præsenterer her nogle af de faktorer, som er vigtige at spørge ind til, når du skal finde ud af, om en udbyder af outplacement er den helt rigtige for jer.

Træning i opsigelser

Mange ledere har svært ved at skulle opsige medarbejdere. Det er hårdt at udsætte en god medarbejder for det nederlag, en opsigelse kan medføre. Hvis lederen samtidig er i tvivl om, hvordan selve opsigelsen gennemføres, kan det blive en ubehagelig oplevelse for alle involverede parter.

Derfor er det en god ide at den person, der skal opsige, bliver trænet i det. Her tilbyder nogle outplacement- udbydere træning i opsigelsesprocessen. Det er en god ballast for hele organisationen – og særligt lederen – at have med sig ind i et opsigelsesforløb. Det hænger også sammen med grundtanken i outplacement. 

En opsigelse, der er gennemført på den mest hensynsfulde måde, er nemlig den bedste indgang til et outplacementforløb for den opsagte medarbejder.

Hvilken udbyder?

Der er mange udbydere på markedet. For en virksomhed, som skal finde den rigtige udbyder, kan det hurtigt udvikle sig til en jungle af buzzwords og forskellige tilbud.

Det bliver simpelthen svært at gennemskue, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør.

Derfor er det vigtigt at holde fokus. Hvad går outplacement ud på? Den opsagte medarbejder bliver hjulpet til at finde et nyt job, som vedkommende er glad for.

Virksomheden skal afsøge, om udbyderen har succes med at hjælpe de opsagte medarbejdere i nye job. Kommer udbyderen i mål med sine forløb? Det skal virksomheden kræve at se noget dokumentation for. 

Og det skal ikke bare være nye jobs. Det skal være nye jobs, som kandiaterne er tilfredse med.

Arbejde med netværk

Den opsagte medarbejders netværk er en af de vigtigste ressourcer at sætte i spil, når vedkommende skal videre i sit arbejdsliv. De kontakter og bekendtskaber, kandidaten har, er simpelthen et aktiv, der ikke kan overvurderes. Derfor er det afgørende at vælge en udbyder, som i sine outplacement-forløb har fokus på at arbejde med netværket.

Udbyderen skal have beviselig erfaring med at få det bedste ud af kandidaters netværk. På den måde skabes de bedste jobmuligheder for både opsagte medarbejdere og ledere.

Lokal rådgivning

Den personlige rådgivning vil næsten altid indtage en central rolle i det gode outplacementforløb. Det er vigtigt, at kandidaten og rådgiveren opbygger et forhold, der er baseret på tillid og fortrolighed. Den slags kræver tid og ikke mindst nærhed.

Dog bliver det mere og mere almindeligt at integrere Skype og telefonmøder som en naturlig del af jobrådgivningen.

Hvornår kan vi begynde?

De fleste opsagte medarbejdere ønsker hurtigst muligt at påbegynde vejen mod et nyt job. Derfor skal udbyderen have en kort responstid, så kandidaten bliver kontaktet af sin rådgiver umiddelbart efter opsigelsen finder sted.

Spørg udbyderen, hvor lang tid, der går, før de kan træde til i forbindelse med en opsigelse. 

Find den rette rådgiver

De fleste mennesker, der har prøvet at blive opsagt, vil fortælle, at det kræver solid støtte at komme videre på en ordentlig måde. Både på det menneskelige og faglige plan har den opsagte medarbejder brug for at få genopladet batterierne og reorienteret sig. Netop derfor er den personlige rådgiver så afgørende for et vellykket outplacement-forløb.

Den kompetente personlige rådgiver kommer i mange forskellige afskygninger. Der vil altid være et element af personlig kemi, som varierer fra medarbejder til medarbejder. Men som udgangspunkt er der nogle krav, som den opsagte godt kan tillade sig at stille til sin personlige rådgiver. Dem skal vi se nærmere på her.

Skabe orden i tankekaos

Et menneske, der lige har fået en opsigelse i hånden, vil opleve, at der hober sig en masse usikkerhed op.

Det kan være praktiske spørgsmål om hvordan de næste regninger skal betales, eller om ferien skal aflyses?

Bekymringer om den opsagtes fremtid på arbejdsmarkedet. Spørgsmål den opsagte kan stille sig selv kan være: har jeg de nødvendige kvalifikationer til at få et nyt arbejde? Og kan jeg få et arbejde, der er lige så fagligt tilfredsstillende, som det jeg lige har mistet?

Samtidig kan der være en masse negative tanker omkring selve opsigelsen. Hvorfor er jeg ikke god nok? Kunne jeg have gjort det bedre? Var jeg fagligt utilstrækkelig eller handler det om min personlighed?

Den personlige rådgiver skal være i stand til at hjælpe den opsagte med at håndtere sine tanker. Bekymringerne og de negative impulser skal bearbejdes på en måde, så de ikke får lov til at stå i vejen for medarbejderens jobsøgning. Derimod skal den personlige rådgiver kunne motivere kandidaten. Den personlige rådgiver skal få den opsagte til at indse og opsøge mulighederne i sin jobsøgning.

For at den personlige rådgiver kan hjælpe kandidaten, skal der være fortrolighed mellem de to mennesker. Den fortrolighed vil opstå, når den personlig rådgiver er lyttende og i stand til at forstå kandidaten.

Bred faglig erfaring

Personlig kemi er afgørende, og det samme gælder for den personlige rådgivers faglige baggrund. En god rådgiver er udstyret med erfaring fra flere forskellige organisationer og stillinger. Vedkommende skal have et dybdegående kendskab til arbejdsmarkedet for at kunne rådgive den opsagte gennem jobsøgningen.

Det er også være en fordel, hvis vedkommende har erfaring med ledelse. På den måde kan den personlige rådgiver bedre sætte sig ind i, hvad der foregår på den anden side af bordet i rekrutteringsfasen.

Og så er det vigtigt, at den personlige rådgiver har kendskab til, hvordan netværket bruges i en jobsøgning. I dag er netværket et potentielt afgørende redskab, som meget gerne skal sættes i spil. Det skal den personlige rådgiver kunne hjælpe med.

Derfor skal du bruge penge på outplacement

Virksomhedens primære formål med at tilbyde outplacement er, at opsagte medarbejdere og ledere skal komme godt videre i deres arbejdsliv. De skal få et nyt job, og det skal være et job, som de er glade for. Men udover et nyt job er der flere andre fordele, som både den opsagte medarbejder og virksomheden kan opnå ved hjælp af et outplacement-forløb.

Et nyt perspektiv

Den opsagte medarbejder får styrket sin selvtillid og afklaret sine kompetencer og færdigheder. På den måde står den opsagte medarbejder i en bedre position i forhold til fremtidige jobmuligheder.

Det er samtidig redskaber, som kan vise sig værdifulde i den opsagtes privatliv og flere andre sammenhænge, der ikke har noget med en almindelig jobsøgning at gøre. Eksempelvis vil nogle medarbejdere blive inspireret til at videreuddanne sig, etablere egen virksomhed eller gå på pension. 

Men det er ikke kun opsagte medarbejdere og ledere, som får noget ud af et outplacement-forløb. Også virksomheden og de blivende medarbejdere vil opleve, at der er mange gavnlige effekter af outplacement.

Vi har allerede været inde på, at nogle outplacement-udbydere kan forberede hele organisationen til, hvordan opsigelsesrunder håndteres på bedste vis. Derfor handler outplacement ikke udelukkende om at hjælpe medarbejdere, som er på vej videre. Det kan i den grad også styrke virksomheden internt.

Tryghed i organisation

Virksomheder, der tilbyder outplacement-forløb til opsagte medarbejdere, sender et stærkt signal til de blivende medarbejdere og selve organisationen.

Budskabet er, at der bliver taget hånd om medarbejderne i deres fulde ansættelsesforløb. Ikke kun i den periode, hvor det enkelte menneske er en produktiv medarbejder, men også i tilfælde af opsigelser. Det skaber tryghed for medarbejderne. 

Outplacement styrker loyaliteten fra de blivende medarbejdere til virksomheden.

Medarbejderne oplever, at virksomheden tager sig bedre af dem end, der sådan lige umiddelbart er virksomhedens egeninteresse.

Udviser ansvarlighed

Outplacement handler altså ikke kun om at hjælpe medarbejdere og ledere, der er blevet opsagt. Selve genplaceringen er uden tvivl den centrale del af outplacement, men det er langt fra det eneste aspekt, der betyder noget. Virksomheden udviser ansvarlighed for sine medarbejdere.

Det er et budskab, der når frem til såvel blivende som kommende medarbejdere, lokalsamfundet, fagforeninger og medier. 

Det koster outplacement

Mennesker og medarbejdere er forskellige. Nogle opsagte medarbejdere finder hurtigt et nyt job. Men det kan også gå den anden vej. 

En leder eller specialist vil som regel have færre synlige job at søge. Faktorer som alder, geografi og uddannelsesniveau kan også have betydning for, hvor mange job den opsagte kan søge. På den måde er der omstændigheder, som kan variere fra medarbejder til medarbejder.

I udgangspunktet koster et outplacement-forløb alt fra 8.000 kroner til 40.000 kroner. Prisen afhænger af hvilken outplacement-model, virksomheden tilbyder sine medarbejdere.

I det følgende ser vi nærmere på prisen for forskellige outplacement-modeller.

Den komplette outplacement-pakke

Her er det rådgivning, indtil jobbet er i hus.

Den opsagte matches med en rådgiver, der følger kandidaten hele vejen til et nyt job. Kandidaten og rådgiveren fokuserer på den opsagtes faglige og personlige kompetencer, hvilke jobønsker kandidaten har, og hvordan kandidaten kan få sit ønskede job.

Hvordan forløbet udformes afhænger af den enkeltes faglige baggrund og ønsker. Men netværket vil næsten altid spille en stor rolle, og der vil være konkret træning i jobsøgning og jobsamtalen.

Forløbet vil tage udgangspunkt i både individuelle samtaler og lukkede netværksgrupper, hvor kandidaten kan udveksle erfaringer og sparre med andre, der er i en lignende situation som kandidaten.

Kandidaten får derudover tilbudt digitale jobsøgningsaktiviteter, holdundervisning, netværk og workshops.   

Forløbet ender først, når kandidaten har fået et nyt job.

Pris: Mellem 20.000 kroner og 40.000 kroner afhængigt af kandidatens faglige profil.   

Jobrådgivning

Det individuelle forløb indeholder mange af de samme redskaber og elementer, som den komplette outplacement-pakke, men det løber over en kortere periode, og det handler om, at den opsagte får konkrete værktøjer, som kan hjælpe vedkommende godt i sin jobsøgning.

Forløbet varer kortere tid end ved den komplette outplacement-pakke. Det kan godt nå sin afslutning, før den opsagte har fundet et nyt job.

Til gengæld er vedkommende godt klædt på til at finde et job på egen hånd.

Pris: 10.000 - 20.000 kroner 

Holdundervisning

Hvis virksomheden har opsagt flere medarbejdere, kan den vælge en model, hvor outplacement fungerer som holdundervisning. Det er den billigste model for virksomheden.

De opsagte kommer på et jobsøgningskursus, der som regel vil strække sig over et par dage. Kurset giver dem et godt udgangspunkt for at kunne klare den kommende jobsøgning på egen hånd.

I forbindelse med jobsøgningskurset bliver hver enkelt medarbejder som regel tilbudt individuelle samtaler med en rådgiver.

Det er ikke forestillingen, at den opsagte kan finde et nyt job, imens forløbet står på. Men vedkommende skal gerne få nogle redskaber, som kan bruges i den kommende jobsøgning. Både i forhold til ansøgninger og jobsamtaler, men også hvordan vedkommende kan aktivere sit netværk.

Pris: Under 10.000 kroner per kandidat

Sådan gennemfører virksomheden et værdigt opsigelsesforløb

Outplacement er en vigtig del af et opsigelsesforløb. Men inden den opsagte medarbejder kan tilbydes outplacement, skal der foregå et værdigt opsigelsesforløb.

I det følgende ser vi nærmere på, hvordan virksomheden kan sikre, at det forløb, opsagte medarbejdere gennemgår, bliver så værdigt og respektfuldt som muligt.  

Helt overordnet skal virksomheden sætte en ære i at håndtere forløbet så professionelt som muligt.

Det betyder, at både den opsigende leder og resten af organisationen skal være fuldt ud bevidste om, hvad deres rolle er i de enkelte situationer, som en opsigelse består af. 

1. Lederen tager hånd om medarbejderen

En medarbejder, der bliver opsagt, vil ofte opleve at blive meget følelsesladet under selve opsigelsessamtalen. Det at miste sit arbejde er en stor omvæltning for de fleste mennesker. Opsigelsen kan medføre spontan gråd, vrede eller en følelse af forvirring over, hvad der nu skal ske.

Derfor er det vigtigt, at lederen er velforberedt og kan tage hånd om både medarbejderen og situationen. Lederen skal have styr på, hvordan budskabet om opsigelsen leveres. Samtidig skal lederen være i stand til at forklare den opsagte, hvordan det kommende stykke tid kommer til at forløbe.

2. Afviklingspolitik skal være på plads

For at sikre at den opsagte medarbejder og organisationen kommer sikkert igennem opsigelsesforløbet, skal virksomheden arbejde med en fastlagt afviklingspolitik. Afviklingspolitikken fungerer som en solid støtte, som både organisationens ledere og HR-afdeling kan læne sig op ad.

3. Rette tid og rette sted

Det kan have stor betydning for den opsagte medarbejders opfattelse af opsigelsesforløbet, hvilken dag og hvilket sted opsigelsessamtalen finder sted.

Mange ledere tænker, det er bedst, hvis opsigelsen finder sted på en fredag. Men undersøgelser har vist, at det er en misforståelse. Opsigelsen kan virke som en bortvisning, hvis den finder sted sidst på ugen. Det er mere hensigtsmæssigt at placere opsigelsessamtalen på en tirsdag eller onsdag. Og helst tidligt på dagen, hvor både medarbejder og leder har mest overskud.

Det rigtige lokale er ligeså afgørende for medarbejderens oplevelse af opsigelsessamtalen. Lederen skal vælge et lokale, hvor leder og medarbejder kan sidde helt uforstyrret i den tid, opsigelsessamtalen varer. Derudover skal lokalet være placeret en smule afsides, så den opsagte medarbejder ikke behøver at møde sine kollegaer umiddelbart efter samtalen.

4. Lederen skal bevare sin professionelle rolle

Hvis medarbejderen reagerer meget følelsesladet på opsigelsen, kan det for lederen føles oplagt at følge op på medarbejderens reaktion med en mere personlig tone end den professionelle tone, som egentlig er velegnet til opsigelsessamtalen.

Det er vigtigt, at lederen holder fast i den professionelle tone. Hvis lederen svinger mellem den professionelle og personlige tone, bliver budskabet uklart for den opsagte medarbejder. Vedkommende bliver forvirret over, hvad det er for en besked, der er blevet leveret. Der kan opstå tvivl om, hvad lederen egentlig mener med det, som han eller hun siger under opsigelsessamtalen. 

Lederen skal holde en venlig, men professionel tone hele samtalen igennem. 

5. Hvilke muligheder har den opsagte nu?

Når opsigelsessamtalen er overstået, skal organisationen være parat til at orientere den opsagte om, hvordan vedkommende hjælpes videre i sit arbejdsliv. I slutningen af opsigelsessamtalen nævner lederen de forskellige tilbud, men der er ingen grund til at gå i detaljer. Den opsagte har mere end rigeligt at forholde sig til på dette tidspunkt.

Aftal et møde en af de følgende dage, hvor lederen følger op med hensyn til, hvordan den opsagte medarbejder har det, eller om vedkommende har spørgsmål. Måske er der noget praktisk, der mangler at falde på plads, eksempelvis om den opsagte har startet et outplacement-forløb op.

Guide

Download gratis e-bøger om opsigelsesprocessen

Sådan kommer du gennem en opsigelsesrunde
Kontakt mig

Udfyld felterne, så kontakter vi dig